บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์ของ efin ให้บริการคุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของ efin ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริการของเราได้ โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่และแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่สนใจ ทั้งนี้นโยบายการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทหลักทรัพย์จะเป็นผู้กำหนด


ลำดับ ตัวย่อ รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ efin StockPickUp efin Mobile efin Anywhere efin Trade Plus Trademan
Trade Auto Trade
1 AIRA บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)
2 ASPS บล.เอซีย พลัส จำกัด
3 BLS บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
4 BYD บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
5 CGSI บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
6 DAOL SEC บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7 DBSV บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
8 FSS บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
9 GLOBLEX บล.โกลเบล็ก จำกัด
10 INVX บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
11 KFS บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
12 KGI บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13 KS บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
14 KSS บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
15 KTX บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
16 KKPS บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
17 LHS บล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
18 MST บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
19 PI บล.พาย จำกัด (มหาชน)
20 PST บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21 RHBS บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22 SBITO บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
23 TNS บล.ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
24 UOBKHST บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 YUANTA บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
26 ZCOM บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด


เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. Customer Service