efinancethai

ESG Story

STGT ได้รับการจัดลำดับใน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 บริษัทไทยบริษัทเดียวที่ถูกยกให้เป็น “Industry Mover” ของกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment & Supplies ตอกย้ำความโดดเด่นด้านความยั่งยืน

STGT ได้รับการจัดลำดับใน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 บริษัทไทยบริษัทเดียวที่ถูกยกให้เป็น “Industry Mover” ของกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment & Supplies ตอกย้ำความโดดเด่นด้านความยั่งยืน

 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ได้รับการจัดลำดับให้เป็น Sustainability Yearbook Member อีกทั้งถูกยกให้เป็น Industry Mover ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment & Supplies (อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) จากการประเมินความยั่งยืนของ S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ถือเป็นการรับรองผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในการส่งมอบการ“ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”

 

นางสาวจริญญา  จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและและภูมิใจอย่างยิ่งกับการรับรองจาก S&P Global ที่ศรีตรังโกลฟส์ได้รับการประกาศรายชื่อด้านความยั่งยืนในรายงาน Sustainability Yearbook Member ประจำปี 2024  และยังถูกยกให้เป็น Industry Mover ของกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment & Supplies ที่เข้าร่วมประเมินจากทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ศรีตรังโกลฟส์มุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่แค่เพียงด้านการดำเนินธุรกิจ แต่เรายังมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves” หรือ “ถุงมือสะอาดโลกสะอาด” ที่เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพสินค้า คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและผู้บริโภค

 

STGT ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตและสำนักงาน การจัดทำโครงการจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการจำหน่ายขี้เถ้าลอยซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไอน้ำให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ การดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งกำจัด อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593

 

ในด้านสังคม STGT ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เราเป็นองค์กรเดียวในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน amfori BSCI ในระดับเกรด A  สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในด้านการดูแลแรงงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน รวมถึงการจ้างงานคนในชุมชน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย

 

การที่ STGT ได้รับการจัดให้อยู่ใน “S&P Global Sustainability Yearbook Member” ในครั้งนี้ ประกอบกับการได้รับ SET ESG rating AAA และ  Sustainability Excellence award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและจุดแข็งด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนมอบผลตอบแทนคืนสู่นักลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”บทความอื่นๆที่น่าสนใจ