efinancethai

ESG Story

ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ขึ้นแท่นโรงงานอาหารสัตว์ที่มีความรับผิดชอบแห่งแรกของเอเชีย ที่ได้การรับรองจากองค์กรระดับโลก ASC  

ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ขึ้นแท่นโรงงานอาหารสัตว์ที่มีความรับผิดชอบแห่งแรกของเอเชีย ที่ได้การรับรองจากองค์กรระดับโลก ASC  

 

บอสตัน – 13 มีนาคม 2567 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เศรษฐกิจของไทย ได้การรับรองมาตรฐานอาหารสัตว์ระดับโลกจากองค์กร Aquaculture Stewardship Council หรือ ASC เป็นแห่งแรกในเอเชีย เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคนี้ 

 

สำหรับมาตรฐานอาหารสัตว์ ASC ที่โรงงานไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ มหาชัย ได้รับนั้น เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี

 

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การที่ TFM ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารสัตว์จาก ASC เป็นแห่งแรกในเอเชีย ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินงานของเรา นับเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030 ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยการรับรองนี้จะเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจในการขึ้นสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเพื่อสร้างอนาคตที่ดี”

 

หัวใจสำคัญของมาตรฐานอาหารสัตว์จาก ASC คือการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่านกระบวนการผลิตและการสรรหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีความรับผิดชอบ โดยมาตรฐานดังกล่าวนับเป็นมาตรฐานแรกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผลกระทบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเคร่งครัด ผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความยั่งยืนจากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบันอาหารทะเลมากกว่าครึ่งของโลกมาจากการเพาะเลี้ยง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะขยายตัวมากกว่าสองเท่าในช่วงปี 2564 ถึง 2573 ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ได้ดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030 โดยหนึ่งในพันธกิจหลักคือการเพาะเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดจะต้องส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด และต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสวัสดิการและสภาพการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร

 

นายคริส นินเนส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กร ASC กล่าวว่า "ASC ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ที่ได้การรับรองมาตรฐานแห่งแรกในเอเชียในครั้งนี้ และขอบคุณไทยยูเนี่ยนที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับบริษัทอื่น ๆ ในภูมิภาค เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากไทยยูเนี่ยน เพื่อนำวิสัยทัศน์ของ ASC มาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฎิบัติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก”

 

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาองค์กร ASC และไทยยูเนี่ยน ได้ประกาศความร่วมมือในโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยไทยยูเนี่ยนเป็นพันธมิตรรายแรกของ ASC ที่ริเริ่มโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (AIPs) ซึ่งตั้งเป้าเลี้ยงกุ้งภายใต้โครงการให้ได้ 15,700 ตัน ภายในปี 2569บทความอื่นๆที่น่าสนใจ