efinancethai

IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ "ชิค รีพับบลิค (CHIC)" ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์-ของแต่งบ้าน

9 ข้อน่ารู้

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC  ประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอน ครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 27 ก.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
  

 

1.ประกอบธุรกิจ ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC ประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน  ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูบแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ ชิค รีพับบลิค (CHIC) และ รีน่า เฮย์ (Rina Hey) และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศภายใต้แบรนด์ แอชลีย์ (Ashley) และสินค้าแบรนด์อื่น ๆ ผ่านช่องทางหน้าร้านค้าและช่องทางออนไลน์

ถือเป็นโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ปัจจุบัน มีสาขาเปิดดำเนินการ 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาในประเทศ 5 สาขา ได้แก่ ประดิษฐ์มนูธรรม, พัทยา, บางนา, ราชพฤกษ์, รามอินทรา และสาขาต่างประเทศ 1 สาขา ได้แก่ สาขากัมพูชา


2.ขายไอพีโอจำนวน 360 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.47%
 
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.47% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 0.90 บาท คิดเป็น P/E ที่ 31.69 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 31.69 เท่า เทียบกำไรสุทธิที่ 0.0284 บาทต่อหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย.64-31 มี.ค.65) ที่ 28.43 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 1,000 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) 
    
คิดเป็น P/E Ratio เท่ากับ 43.06 เท่า เทียบกำไรสุทธิที่ 0.0209 บาทต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 1,360 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution) 

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 เม.ย.65 ถึง 30 มิ.ย.65

บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์  (ILM) มี P/E Ratio ที่ 21.46 เท่า
บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODERN) มี P/E Ratio ที่ 46.18 เท่า
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) มี P/E Ratio ที่ 35.54 เท่า

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 360 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.47% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,360 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  0.62 บาท/หุ้น สิ้นมี.ค.65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 27 ก.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย),บล.เอเซีย พลัส,บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.กรุงศรี และบล.เคทีบีเอสที

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น


1.บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 270 ล้านหุ้น 75%
2.ผู้มีอุปการคุณ 54 ล้านหุ้น 15% 
3.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 36 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินขยายสาขาในและต่างประเทศ
 

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 6.76% งวดมี.ค.65

รายได้และกำไรของ CHIC ตั้งแต่ปี 63-64 และไตรมาส 1/65 เป็นดังนี้ 

 

 

ปี 63

ปี 64

Q1/65

รายได้รวม (ลบ.) 707.71 674.07 217.56
กำไรสุทธิ (ลบ.) 34.15 19.28 14.71
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.83 2.86 6.76 

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.99 เท่า

CHIC มีระดับ D/E สิ้น มี.ค.65 อยู่ที่ 1.99 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมี.ค.65 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 1,849.59 ลบ.
หนี้สินรวม : 1,231. 38 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 617.76 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.99 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 3.19%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 9.63%

 

8.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวนายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ยังถือหุ้นใหญ่ 73.53%
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวนายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 73.53% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้ 

 


 
9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period เท่ากับ 259,849,980 หุ้น คิดเป็น 19.11%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวนรวม 259,849,980 หุ้น หรือคิดเป็น 19.11% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของบริษัทฯ (IPO) ในครั้งนี้

จำนวนหุ้นดังกล่าวรวมถึง 1) หุ้นที่ถือโดยสมาชิกของครอบครัวปัทมสัตยาสนธิที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 251,999,980 หุ้นที่ไม่ติด Silent Period ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

และ 2) หุ้น IPO จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,850,000 หุ้น ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่าน ในการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh