IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้หุ้น อิ๊กดราซิล(YGG) ประเดิม IPO ปี 63

8 เรื่องน่ารู้หุ้น อิ๊กดราซิล(YGG) ประเดิม IPO ปี 63

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG ผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับสองของประเทศไทย กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai)ในวันที่ 7 ม.ค. 63 ซึ่งถือเป็นหุ้นที่เข้าเทรดตัวแรกของปี


ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" เจาะลึก 8 เรื่องน่ารู้ของหุ้น YGG จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง มาเพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจ ศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน


1.ทำธุรกิจให้บริการและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกรายได้อันดับ 2 ของไทย

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG ก่อตั้งเมื่อปี 2552 ปัจจุบันผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยมีรายได้เป็นอันดับที่สองของประเทศไทย มีกลุ่มลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และเวียดนาม มีคู่แข่ง 4 ราย ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อบริษัท รายได้รวมปี 61
1. บริษัท เอ็มทู แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด 247.68 ล้านบาท
2. บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 173.54 ล้านบาท
3. บริษัท แอนิเมทเต็ด สตอรี่บอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 162.68 ล้านบาท
4. บริษัท เดอะ โพสท์ บางกอก จำกัด 150.05 ล้านบาท
5. บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด 144.56 ล้านบาท


งวด 9 เดือนปี 62 มีสัดส่วนรายได้จากงานโฆษณาและภาพยนตร์อยู่ 25% งานภาพยนตร์แอนิเมชั่น 50% งานผลิตเกมและรับจ้างผลิตเกม 25% และมีสัดส่วนรายได้ลูกค้าในประเทศ 33% ต่างประเทศ 67%


ผลงานสำคัญๆของบริษัทได้แก่ เกม Home Sweet home 1, Home Sweet home 2, ภาพยนตร์ NE ZHA(นาจา) , ภาพยนตร์ HOMESTAY, ซีรีส์ เคว้ง  และอื่นๆ


2.เคาะราคาไอพีโอ 5 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E ที่ 68.69 เท่า สูงกว่าตลาด mai ที่มี P/E 43.03 เท่า


YGG กำนหนดราคาไอพีโอที่ 5 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E ที่ 68.69 เท่า โดยคำนวนกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 4/61 ถึงไตรมาส 3/62) ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 13.10 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 180,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น(EPS)ประมาณ 0.073 บาทต่อหุ้น


แต่เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงใช้ P/E ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าไปจดทะเบียน เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 62 มาอ้างอิงซึ่งมีค่าเท่ากับ 43.03 เท่า

YGG ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 45 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 180 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 1.20 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย.62)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 7 ม.ค. 63
กลุ่มบริการ (Service) 
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
อันเดอร์ไรท์ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

ประเภทผู้ลงทุน

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น)

สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ)

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

44,480,000

98.84

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

131,000

0.29

พนักงานของบริษัทฯ

389,000

0.87

รวมทั้งหมด

45,000,000

100.00


3.ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่4.รายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปี แต่กำไรสุทธิผันผวนเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงในบางปี

รายได้และกำไรสุทธิ YGG ตั้งแต่ปี 59 - 9 เดือนปี 62 เป็นดังนี้

 

  ปี59 ปี60 ปี61 9M62
รายได้ (ลบ.) 85.16 135.37 170.74 146.91
กำไรสุทธิ (ลบ.) 28.14 14.02 21.09 41.31
อัตรากำไรสุทธิ 32.98% 10.34% 12.15% 27.97%


สาเหตุที่รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจาก บริษัทฯ ได้รับปัจจัยบวกจากรายได้จากงานภาพยนตร์แอนิเมชั่น (Animation) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อัตรา 617.6% ในปี 2559-2561 จากปริมาณงานโครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ดีกำไรสุทธิที่ผันผวนโดยเฉพาะที่ปรับลดลงในปี 60 มาจากการเพิ่มจำนวนพนักงานในฝ่าย Animation และ Game เพื่อเตรียมรองรับงานในปี 2561


5.เงินระดมทุนใช้จัดตั้งบริษัทย่อยในแคนาดา และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


YGG มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ จำนวน 212.24 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 


6.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period อยู่ที่ 23.8 ล้านหุ้น หรือ 13.25% ของหุ้นทั้งหมด


สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 23,847,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้


7.D/E ณ สิ้น ก.ย.62 ต่ำมากเพียง 0.31 เท่า


สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 

ฐานะการเงิน ปี59 ปี60 ปี61 ณ วันที่ 30 ก.ย.62*
สินทรัพย์รวม(ลบ.) 95.83 148.18 164.97 212.08
หนี้สินรวม(ลบ.) 27.48 29.25 44.71 50.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น(ลบ.) 68.35 118.94 120.25 161.56
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 0.40 0.25 0.37 0.31
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 32.08 11.49 13.47 30.57
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 40.88 14.98 17.64 39.09

*ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวด 9 เดือนปี 2562 ปรับข้อมูลเป็นเต็มปี (Annualized) เพื่อการเปรียบเทียบ


8.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

YGG มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh