efinancethai

IPO Corner

8 ข้อควรรู้ "วอริกซ์ สปอร์ต (WARRIX)" ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาไทย

8 ข้อควรรู้

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ WARRIX เจ้าของลิขสิทธิ์เสื้อทีมชาติไทย กำลังจะเข้าซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
1.ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการคลีนิคกายภาพบำบัด

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ WARRIX ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการคลีนิคกายภาพบำบัด

ทำธุรกิจผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้นักกีฬา โดยมีชื่อแบรนด์ว่า WARRIX
มีทั้งสินค้าที่เป็น Licensed Product เช่น เสื้อกีฬาสำหรับทีมชาติ, สินค้าสโมสรฟุตบอล และสินค้าลิขสิทธิ์อื่นๆ
กลุ่มสินค้า Non-Licensed Product เช่น สินค้า Collection, สินค้าเสื้อแบบคลาสสิค, สินค้าทำตามคำสั่งจากองค์กรต่างๆ

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 30%
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 30% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 
3.เคาะราคาเสนอขายสุดท้าย IPO ที่ 6.30 บ./หุ้น

กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย  (Final Price) หุ้น IPO ที่ 6.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย หลังกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยดีเยี่ยม ความต้องการจองซื้อหุ้นล้น

เทียบ P/E Ratio ของบจ.ซึ่งประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน

บมจ.ริช สปอร์ต (RSP) มี P/E Ratio ที่ 27.46 เท่า
บมจ.ซาบีน่า (SABINA) มี P/E Ratio ที่ 23.27 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 30%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 600 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.67  บาท/หุ้น งวด 9 เดือน ปี 65
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
บุคคลและสถาบัน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการจัดจำหน่าย 135 ล้านหุ้น
ผู้มีอุปการคุณ 27 ล้านหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 18 ล้านหุ้น

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 
5.นำเงินสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักงาน ถนนพระราม 9


6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 9.38% งวด 9 เดือน ปี 65
 
รายได้และกำไรของ WARRIX ตั้งแต่ปี 63-64 และ 9 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้
 

  ปี 63 ปี 64 9 เดือน ปี 65
รายได้รวม (ลบ.) 661.90 658.09 697.48
กำไรสุทธิ (ลบ.) 12.74 14.24 65.41
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.92 2.16 9.38

 

7.มี D/E อยู่ที่ 2.31 เท่า
 
WARRIX มีระดับ D/E งวด 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 2.31 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นก.ย.65 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 931.13 ลบ.
หนี้สินรวม :  649.75 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 281.38 ลบ.
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 10.40%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.31 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 38.20%

 

8.หลังไอพีโอ ผู้ถือหุ้นกลุ่มคุณวิศัลย์ ยังถือหุ้นใหญ่ 64.32%
   
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว ผู้ถือหุ้นกลุ่มคุณวิศัลย์ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 64.32% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

สัดส่วนของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : ไม่มีข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh