efinancethai

IPO Corner

8 ข้อควรรู้ "เอสเตติก คอนเนค (TRP)" ธุรกิจศัลยกรรมความงามบนใบหน้า

8 ข้อควรรู้

 

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP ประกอบธุรกิจ ศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 24 ต.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ศัลยกรรมความงามบนใบหน้า


 
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP ประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำโดยนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.71%

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
 

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 14 บาท คิดเป็น P/E ที่ 21.12 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 21.12 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 ถึง 30 มิ.ย.66 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 350 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.66 บาท

 

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

 

บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) 26.95 เท่า
บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) 10.17 เท่า
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 34.65 เท่า
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) 31.20 เท่า
บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) 49.03 เท่า
บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) 69.39 เท่า
บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) 56.17 เท่า
บมจ.เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม (KLINIQ) 34.65 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.71%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 350 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.57 บาท/หุ้น งวด 6 เดือน ปี 66
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 24 ต.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.โกลเบล็ก
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.ดาโอ (ประเทศไทย),บล.กรุงศรี พัฒนสิน,บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และบล.พาย

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 67.50 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 13.50 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 9 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ 

 

5.นำเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล


 


 

รายได้และกำไรของ TRP ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

 

  ปี 64 ปี 65 6 เดือน ปี 66
รายได้รวม (ลบ. 427.76 854.07 369.05
กำไรสุทธิ (ลบ.) 112.68   270.27 105.48
อัตรากำไรสุทธิ (%) 26.34 31.64  28.58


 

6.มี D/E อยู่ที่ 0.50 เท่า

 

TRP มีระดับ D/E งวด 6 เดือนปี 66 อยู่ที่ 0.50 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 610.52 ลบ.
หนี้สินรวม : 202.73 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 407.79 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.50 เท่า
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : 54.55%

 

7.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวจิรยั่งยืน ยังถือหุ้นใหญ่ 65.57%
 

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวจิรยั่งยืน ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 65.57% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 
 

8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 15.91 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.55%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 15,910,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.55 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh