efinancethai

IPO Corner

7 ข้อควรรู้ "ไซโน โลจิสติกส์ฯ (SINO)" ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

7 ข้อควรรู้

 

บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO  ประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบวงจร  กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 20 ก.ย.นี้
 

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบวงจร

 

บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO ประกอบธุรกิจ ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการบริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั่วโลก (End - to - End Global Logistics) รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการขนส่งทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 292 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.08%

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 292,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
 

ประกอบด้วย
 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 240 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยนายเถิ่งฟ้ง เหยิ่ง 52 ล้านหุ้น

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 1.40 บาท คิดเป็น P/E ที่ 6.90 เท่า
 

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 6.90 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ก.ค.65-มิ.ย.66) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 210.98 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,040 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น
 

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

 

บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) มี P/E เฉลี่ย 12.71 เท่า
บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) มี P/E เฉลี่ย 9.81 เท่า
บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) มี P/E เฉลี่ย 6.14 เท่า
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.66)

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 292 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.08%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,040 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50  บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.70  บาท/หุ้น งวด 6 เดือน ปี 66
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 20 ก.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.กรุงศรี พัฒนสิน, บล.โกลเบล็ก, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.บียอนด์ , บล.เอเซีย พลัส และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

 

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น


 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 219 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 43.80 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 29.20 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุน ขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

 

 

 

รายได้และกำไรของ SINO ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้
 

  ปี 64 ปี 65 6 เดือน ปี 66
รายได้รวม (ลบ.) 4,684 5,930 839
รายได้รวม (ลบ.) 319.03 691.24 45.97
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.81 11.66 5.48

 

6.มี D/E อยู่ที่ 0.90 เท่า
 
 
SINO มีระดับ D/E งวด 6 เดือน ปี 66 อยู่ที่ 0.90 เท่า

 

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 66 ดังนี้


สินทรัพย์รวม : 1,074.33 ลบ.
หนี้สินรวม : 510.37 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 563.96 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.90 เท่า
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : 34.82%

 

7.หลังไอพีโอ กลุ่มนายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ยังถือหุ้นใหญ่ 25%
 
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มนายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 25% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh