IPO Corner

10 ข้อน่ารู้ 'ไซมิส แอสเสท' (SA) พัฒนาอสังหาฯครบวงจร

10 ข้อน่ารู้ 'ไซมิส แอสเสท' (SA) พัฒนาอสังหาฯครบวงจร

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่  25 ธ.ค.นี้


สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 

 

1.ดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

 
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ก่อตั้งในปี 2553 ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายทั้งโครงการแนวราบและแนวสูง ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ

ดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย ภายใต้ แบรนด์ The Collection, Siamese Exclusive, Siamese Gioia, Siamese, และ Blossom
2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า โดยจัดสรรพื้นที่ในโครงการหรือห้องชุดที่มีอยู่มาเป็นพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์
3. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริการ

 

2.ขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.5%

 

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 13.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 5.50 บาท คิดเป็น P/E ที่ 17.2 เท่า

 

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 5.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 14.9 เท่า เทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.37 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 ที่ 352.3 ล้านบาท หารด้วย
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 961.6 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็น P/E เท่ากับ 17.2 เท่า เทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.32 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,111.55 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)

บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่

บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) มี (P/E Ratio) เท่ากับ 4.8 เท่า
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) มี (P/E Ratio) เท่ากับ 6.3 เท่า
บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) มี (P/E Ratio) เท่ากับ 14.6 เท่า
บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) มี (P/E Ratio) เท่ากับ 5.6 เท่า
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) มี (P/E Ratio) เท่ากับ 6.6 เท่า
บมจ. ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) มี (P/E Ratio) เท่ากับ 9.4 เท่า

เป็น P/E Ratio เฉลี่ย คำนวณในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 16 พ.ย.63 ถึง 14 ธ.ค.63

ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 1,111.55 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 2.63 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย.63)
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 25 ธ.ค.63
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เอเซีย พลัส,บล.กรุงไทย ซีมิโก้,บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย),บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายฯ 138,100,000 หุ้น 92.1%
นักลงทุนสถาบัน 1,000,000 หุ้น 0.7%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 2,900,000 หุ้น 1.9%
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย 8,000,000 หุ้น 5.3%


4.อันเดอร์ไรท์เคยเป็นผู้ขายหุ้นกู้

 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 377 ล้านบาท และ 1,367 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

 

5.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

6.นำเงินระดมทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ

 

 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 13.8% (สิ้นก.ย.63)

 

รายได้และกำไรสุทธิของ SA ตั้งแต่ปี 60 - 9 เดือน ปี 63 เป็นดังนี้

 

  ปี 60 ปี 61 ปี 62 9 เดือนปี 63
รายได้(ลบ.) 1,434 2,006 3,525 2,060
กำไรสุทธิ(ลบ.) 65.7 152.3 618.3 283.9
อัตรากำไรสุทธิ(%) 4.6 7.6 17.5 13.8

 

รายได้รวมในปี 60-62 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 43.2% ต่อปี

ช่วง 9 เดือนปี 63 กำไรสุทธิ 283.9 ล้านบาท ลดลง 15.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มีอัตรากำไรสุทธิ 13.8% ลดลงจากปี 62 ที่ 17.5% สาเหตุหลักมาจากรายได้และยอดโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19

 

8.มี D/E อยู่ที่ 2.1 เท่า

 

SA มีระดับ D/E ณ สิ้นก.ย.63 อยู่ที่  2.1 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน  ณ สิ้นก.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 13,496 ลบ.
หนี้สินรวม :  10,696 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 2,799  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (IBD/E) : 2.1 เท่า
เท่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 4.2%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 14.7%

 

9.หลังไอพีโอ กลุ่ม นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ยังถือหุ้นใหญ่ 35.80%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มนายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 35.80% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้
 

 

10.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period 203.54 ล้านหุ้น คิดเป็น 18.31%


สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 203,541,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.31 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh