efinancethai

IPO Corner

8 ข้อน่ารู้ PLUS หุ้นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ สุดฮ็อต !!! บุกตลาดทั่วโลก

8 ข้อน่ารู้ PLUS หุ้นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ สุดฮ็อต !!! บุกตลาดทั่วโลก

      หุ้นไอพีโอสุดฮ็อต! "บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS” ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆ และการก้าวเป็นบริษัทน้องใหม่ในตลาด SET สร้างฐานทุนเพื่อขยายการเติบโตในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง  ตามเทรนด์การเติบโตของเครื่องดื่มสุขภาพทั่วโลก  

      สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1. PLUS หุ้นเครื่องดื่มน้ำผลไม้และเครื่องดื่มอื่นๆ

         PLUS เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ โดยมีสินค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มน้ำผลไม้ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าว แบรนด์ Coco Royal เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ Coco Royal เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก แบรนด์ Nita เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเมล็ดเชีย ภายใต้แบรนด์ Coco Royal และ Mabu นอกจากนี้ กลุ่มเครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม แบรนด์ Mabu เครื่องดื่มวิตามิน แบรนด์ C-Boom และเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มกาแฟผสมน้ำนมมะพร้าว แบรนด์ Coco Coff  โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มรับจ้างผลิต (OEM) นอกจากนี้ PLUS ได้พัฒนาและทำการตลาดสินค้า แบรนด์ที่ PLUS พัฒนาเอง (Company Brand) อีกด้วย
         โดย PLUS ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไปหลายประเทศในหลายทวีป โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2563 และ2564 เท่ากับ 98.9% และ 98.5% ตามลำดับ เป็นรายได้มาจากการส่งออก โดยมีประเทศคู่ค้าหลักอยู่ในทวีปต่าง ๆ ได้แก่ ทวีปอเมริกา, ยุโรป และเอเชีย 

2. แผนการระดมทุน

         PLUS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กำหนดราคาที่ 4.50 บาท/หุ้น โดยหุ้น IPO ของบริษัทได้รับผลการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก โดย PLUS  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. เงินลงทุนใช้ขยายกำลังกำลังการผลิตสยายปีกโต รุกตลาด CLMV

         วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้  เงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 765 ล้านบาท ใช้ลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม  จ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ จะพิจารณาการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อการเติบโตในอนาคต

4. โอกาสใหม่หลังระดมทุน

        PLUS มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองอย่างน้อยปีละ 2 ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก PLUS เพื่อสร้างแบรนด์ และสนับสนุนความสามารถในการรับรู้กำไรที่สูงขึ้น และการบริหารวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถใช้วัตถุดิบหลักในกลุ่มเดียวกันกับสินค้าที่ผลิตให้ลูกค้าได้ ตลอดจน อำนาจต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากขึ้นและประโยชน์ที่ได้จากการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of Scale) โดย PLUS เริ่มพัฒนาและทำการตลาดสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2564 PLUS ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการคือ ชานมผสมไข่มุกบุกแบรนด์ MABU และเครื่องดื่มวิตามินแบรนด์ C-Boom  ปัจจุบัน PLUS อยู่ในระหว่างการพัฒนาเครื่องดื่มที่ทำจากพืช (Plant-Based Drinks) หลายชนิดเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพและชื่นชอบวัตถุดิบธรรมชาติ (Natural Ingredients)  และบริษัทตั้งเป้าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตควบคู่กับการคืนผลตอบแทนแก่นักลงทุน

5. ผลประกอบการปีในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กำไรเติบโตต่อเนื่อง

       สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2561-2564) มีรายได้จากการขาย 786.4 ล้านบาท 891.5 ล้านบาท 1,102.8 ล้านบาท และ 1,003.2 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมะพร้าว และคำสั่งซื้อของลูกค้าทวีปอเมริกาเพิ่มขึ้น ขณะที่มีกำไรสุทธิ 1.3 ล้านบาท 11.7 ล้านบาท 57.2 ล้านบาท และ 85.6 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.2% 1.3% 5.2% และ 8.5% ตามลำดับ จากการบริหารจัดการการผลิต ต้นทุน และการดำเนินการที่ดีขึ้นทำให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวดีขึ้น 

6. แผนปี 65 เป้ารายได้โตก้าวกระโดด 50%

       ภาพรวมการเติบโตของรายได้ปี 65 คาดเติบโต 50% จากปี 64 เนื่องจากบริษัทเตรียมขยายตลาดใหม่ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ตอกย้ำการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำผลไม้ระดับประเทศ ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างยั่งยืน หลังจากได้เงินระดมทุน PLUS พร้อมขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย โดยเตรียมเพิ่มไลน์การผลิตเดินหน้าโครงการสายการผลิตระบบการบรรจุปลอดเชื้อ Aseptic  สำหรับขวดพลาสติก (PET) ตอบโจทย์ลูกค้าในไทยและกลุ่มลูกค้า CLMV คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรใน Q1/2566 และลงทุนโครงการ Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน 8,000 ตร.ม.คาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าลง 30%

       นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ปัจจุบันบริษัทมีโปรดักส์ใหม่ 2 ตัว เป็นโปรตีนที่มาจากพืช “โคโคนัท โยเกิร์ต” ตอบโจทย์ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา และน้ำนมมะพร้าวที่มาจากธรรมชาติ 100% ตอบโจทย์เทรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในปัจจุบันส่งผลบวกต่อ PLUS ในฐานะผู้ส่งออก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนเป้าหมายรายได้ปี 2565 ให้เติบโตก้าวกระโดด 50% จากปีก่อน

7. จุดเด่นในฐานะหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องดื่มน้ำผลไม้

1. เป็นหุ้นที่การเติบโตที่ยั่งยืนของรายได้ ด้วยยอดขายเติบโตเฉลี่ยปีละ 8.5% สำหรับช่วงปี 2561-2564 เนื่องจากความต้องการของสินค้าที่มากขึ้น แม้ว่าค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นในปี 2564  ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยอดการสั่งซื้อยังคงต่อเนื่อง 
2. บริษัทเน้นกลยุทธ์การขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เช่น น้ำนมมะพร้าว บวกกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมีโอกาสรับรู้เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้น คาดว่าจะไม่เกิดการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลืออย่างมีนัยสำคัญอีก เนื่องจาก PLUS ผลิตสินค้าตามออเดอร์เท่านั้นและจะไม่สำรองสินค้าในปริมาณที่สูง โดยฝ่ายบริหารเชื่อว่าอัตรากำไรสุทธิในสภาวการณ์ปกติจะอยู่ในช่วง 9-10% 
3. ทีมผู้บริหารที่มี Passion ในธุรกิจ บริหารภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและประสบการณ์อย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี ในธุรกิจน้ำมะพร้าวและน้ำผลไม้ โดยสูตรในการผลิตต้องมีรสชาติดี รูปลักษณ์พรีเมี่ยม มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่รสชาติคงที่ตลอดปี แม้ว่าผลไม้จะมีรสชาติที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล มีระบบการผลิตที่ยืดหยุ่นต่อทุกขนาดการผลิต และมีความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพตลอดทั้งปี

 

8.  นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% 

       บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ นับเป็นอีกหนึ่งหุ้นปันผลที่มีการเติบโต 

 

 

**********************************************

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh