efinancethai

IPO Corner

7 ข้อควรรู้ "อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN)" ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ.เชียงใหม่

7 ข้อควรรู้

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN ประกอบธุรกิจ เป็นผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจ.เชียงใหม่ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 ต.ค.นี้
 
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 
 

1.ประกอบธุรกิจ ผู้พัฒนาอสังหาฯในเชียงใหม่

 

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN ประกอบธุรกิจ การลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Developer) ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ เป็นต้น และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ได้แก่ คอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise) และคอนโดมิเนียมแนวสูง (High rise)

กลุ่มบริษัทถูกบริหารจัดการโดยกลุ่มนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ และพี่น้อง ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่มานานกว่า 17 ปี 


 

2.ขายไอพีโอจำนวน 406.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.10%
 

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 406,500,000 หุ้น คิดเป็น 27.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
 

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 1.49 บาท คิดเป็น P/E ที่ 5.73 เท่า


ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.49 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PER) เท่ากับ 5.73 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่ 1 ก.ค.65 ถึง 30 มิ.ย.66  ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 393.83 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1,500 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.26 บาทต่อหุ้น

 

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ จ.เชียงใหม่ ที่คล้ายกัน หรืออสังหาฯทั้งแนวราบและแนวสูง ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน คือมีรายได้ปี 65 ระหว่าง 500–3,000 ลบ.ใน SET ดังนี้

 

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) 13.79 เท่า
บมจ.แสนสิริ (SIRI) 7.11 เท่า
บมจ.ศุภาลัย (SPALI) 5.19 เท่า
บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง (NCH) 5.41 เท่า
บมจ.สัมมากร (SAMCO) 16.11 เท่า
บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) 58.36 เท่า
บมจ.ปริญสิริ (PRIN) 9.16 เท่า
บมจ.เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ (NVD) 20.84 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 406.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.10%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,500 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.74 บาท/หุ้น งวด 6 เดือน ปี 66
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 ต.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ดาโอ (ประเทศไทย),บล.บียอนด์,บล.กรุงศรี พัฒนสิน,บล. ฟินันเซีย ไซรัส และบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 338,353,000 หุ้น 83.24%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 60,975,000 หุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 7,172,000 หุ้น 1.76%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ 

 

5.นำเงินนำเงินซื้อที่ดินเปล่า และนำไปพัฒนาโครงการอสังหาฯ

 

 

รายได้และกำไรของ ORN ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

 

 

ปี 64

 ปี 65

 6 เดือน ปี 66

รายได้รวม (ลบ.) 682.91 1,539.33 707.04
กำไรสุทธิ (ลบ.) 75.25 280.92  124.40 
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.96%  18.22%   17.57%

 

 

6.มี D/E อยู่ที่ 0.77 เท่า
 
 
ORN มีระดับ D/E งวด 6 เดือนปี 66 อยู่ที่ 0.77 เท่า

 

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 3,381.95 ลบ.
หนี้สินรวม : 1,470.21 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 1,911.74 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.77 เท่า
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : 12.19%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) : 7.40%

 

7.หลังไอพีโอ กลุ่มของนายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ยังถือหุ้นใหญ่ 68.83%
 
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มของนายปรีดิกร บูรณุปกรณ์  ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 68.83% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh