efinancethai

IPO Corner

8 ข้อควรรู้"กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค(KJL)" ผู้ผลิตตู้ไฟ รางไฟ

8 ข้อควรรู้

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ประกอบธุรกิจ  รับผลิตและจำหน่ายตู้ไฟ รางไฟ และอุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 22 พ.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายตู้ไฟ รางไฟ อุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) KJL ประกอบธุรกิจ รับผลิตและจำหน่ายตู้ไฟ รางไฟ และอุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตตู้ไฟ สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works ด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี แบรนด์สินค้า KJL และสินค้าสั่งผลิต

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 30 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.86% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO


3.เคาะราคาไอพีโอ 13.50 บาท บาท คิดเป็น P/E ที่ 13.99 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 13.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) เท่ากับ 13.99 เท่า พิจารณากำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (Q3/64 ถึง Q2/65) ซึ่งเท่ากับ 111.96 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 116 ล้านหุ้น ได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.97 บาทต่อหุ้น

เทียบ P/E Ratio ของบจ.ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมของ mai ที่ดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังนี้

บมจ.อาซีฟา (ASEFA) มี P/E Ratio ที่ 15.55 เท่า
บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล (BM) มี P/E Ratio ที่ 29.15 เท่า
บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ARROW) มี P/E Ratio ที่ 25.79 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 30 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 116 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 2.84 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 22 พ.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เอเซียพลัส,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 22.50 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 4.5 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 3 ล้านหุ้น 10%


4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินขยายกิจการรองรับการเติบโต

 


 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 13.08% งวด 6 เดือน ปี 65
 
รายได้และกำไรของ KJL ตั้งแต่ปี 63-64 และ 6 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้

 

  ปี 63 ปี 64 6 เดือน ปี 65
รายได้รวม (ลบ.) 708.18 845.78 502.89
กำไรสุทธิ (ลบ.) 90.97 94.04 65.79
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.85 11.12 13.08

 

7.มี D/E อยู่ที่ 2.31 เท่า
 
KJL มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.65 อยู่ที่ 2.31 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.65 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 808.60 ลบ.
หนี้สินรวม : 564.07 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 244.53 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.31 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) : 17.20%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 58.60%


8.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวสุจิวโรดม ยังถือหุ้นใหญ่ 74.14%
   
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวสุจิวโรดม ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 74.14% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 


 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 22,199,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ



RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh