efinancethai

IPO Corner

9 ข้อควรรู้"ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC)" ผู้ผลิต-จำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง

9 ข้อควรรู้

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC  ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทแมวและสุนัข กำลังจะเข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทแมวและสุนัข

เป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ และเป็นผู้นำธุรกิจ OEM ในการผลิตอาหารแมวและสุนัขของประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง อันดับ 2 ในเอเชีย และเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของโลก

ปัจจุบันที่มีพอร์ตฟอลิโออาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมี่ยมกว่า 4,600 รายการ จัดจำหน่ายใน 45 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำระดับโลก รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของ ไอ-เทล ได้แก่ Bellotta, Marvo, ChangeTer, Calico Bay และ Paramount

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 660 ล้านหุ้น คิดเป็น 22%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 660,000,000 หุ้น คิดเป็น 22% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) 60 ล้านหุ้น 


3.เคาะราคาไอพีโอ 32 บาท คิดเป็น P/E ที่ 20.87-22.26 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 32 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 20.87-22.26 เท่า พิจารณากำไรสุทธิในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.64-ก.ย.65) เท่ากับ 4,313.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 3,000 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.44 บาท


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 660 ล้านหุ้น คิดเป็น 22%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 3,000 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.46 บาท/หุ้น งวด 9 เดือน ปี 65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.ฟินันเซีย ไซรัส 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ไอร่า,บล.เอเซียพลัส,บล.บัวหลวง,บล.บียอนด์,บล.ดาโอ (ประเทศไทย),บล. โกลเบล็ก,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย),บล.กรุงศรี,บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบล.ทรีนีตี้


สัดส่วนการเสนอขายหุ้น


4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 


  

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 23.3% งวด 9 เดือน ปี 65
  
รายได้และกำไรของ ITC ตั้งแต่ปี 63-64 และ 9 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้

  ปี 63 ปี 64 9 เดือน ปี 65
รายได้รวม (ลบ.) 12,224.2 14,528.7 15,828.8 
กำไรสุทธิ (ลบ.) 2,548.4 2,721.0  3,725.5
อัตรากำไรสุทธิ (%)  20.6  18.6 23.3


7.มี D/E อยู่ที่ 1.8 เท่า
 
ITC มีระดับ D/E งวด 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 1.8 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นก.ย.65 ดังนี้
 สินทรัพย์รวม : 16,838.1 ลบ.
หนี้สินรวม : 10,882.0 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 5,956.1 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.8 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) :  35%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 77.8%


8.หลังไอพีโอ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังถือหุ้นใหญ่ 77.82%
    
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 77.82% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด silent period จำนวน 684,659,681 หุ้น คิดเป็น 22.82%

สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด silent period จำนวนไม่เกิน 684,659,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.82 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh