efinancethai

IPO Corner

8 ข้อน่ารู้ “24CS” ดีกรีผู้รับเหมาวางระบบ จิ๋วแต่แจ๋ว ชูงบโตเท่าตัว

8 ข้อน่ารู้ “24CS” ดีกรีผู้รับเหมาวางระบบ จิ๋วแต่แจ๋ว ชูงบโตเท่าตัว

      บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ 24CS ดีกรีผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารชั้นนำของไทย กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ นำโดยการบริหารของ "นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 24CS

      สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1. 24CS หุ้นจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

        บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ 24CS เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลยี่ห้อ TROX และเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศแบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลหลายรายอาทิเช่น TRANE AAF KRUGER HONEYWELL เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานรับเหมาก่อสร้างเพื่อสามารถให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้น

        บริษัทมีขอบเขตการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่สำคัญ ประกอบด้วย งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และงานติดตั้งฉนวนกันเสียง รวมถึงให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น งานโยธา งานสถาปัตย์ ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนจากงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการรับเหมาแบบครบวงจร

2. แผนการระดมทุน ขายไอพีโอ 130 ล้านหุ้น  

         24CS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้นคิดเป็น 30.23% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ หมวดธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ คือ  บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น ประกอบด้วย บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 83.46% , ผู้มีอุปการคุณ  15% และ  พนักงานของบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  1.54%

3. เคาะราคาไอพีโอ 3.40 บาท คิดเป็น P/E ที่ 48.57 เท่า

         24CS กำหนดราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 48.57 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ถือว่ามีส่วนลดพอสมควรจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

4. ปลดล็อคทางการเงิน สามารถรับงานมูลค่าและโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

        เงินที่ระดมทุนจำนวน 422 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 65-66 เพื่อรองรับงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งในด้านจำนวนโครงการและมูลค่าโครงการ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าประมูลงานโครงการที่ทยอยออกมาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5. จุดเด่นการลงทุน

       จุดเด่นของ 24CS ที่โดดเด่นในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ซึ่งเป็นระบบงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมวิศวกรที่มีศักยภาพ มาต่อยอดการเติบโตโดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการรับเหมางานก่อสร้างรวมถึงการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบการอาคารทุกระบบอย่างครบวงจร เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิเช่น งานระบบรถไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้างบริเวณท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า รวมถึง สถานีไฟฟ้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น 

-ทีมผู้บริหารและทีมงานมีความสามารถในการหางานและประมูลงาน
-มีฐานลูกค้าที่กระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม
-ตามแผนธุรกิจมีงานที่บริษัทมีโอกาสที่จะประมูลงานและชนะประมูลงานอยู่หลายโครงการในปี 2565 - ปี 2566
-การรับรู้รายได้ในงานก่อสร้างทำได้ไวจากลักษณะงานของลูกค้า
-มีศักยภาพในการรับงานและมีศักยภาพทางการเงินเพียงพอ มีต้นทุนทางการเงินต่ำ
-มีบุคลากรที่เหมาะสม มีความพร้อมด้านประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้านในหลายๆ 
-ด้านอัตราความสามารถในการทำกำไรสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ของทีมผู้บริหารและความสามารถในการถอดแบบและการวิเคราะห์ต้นทุน

6. Backlog กว่า 1 พันล้าน หนุนงบครึ่งปีหลังแรงต่อ

       ณ สิ้นไตรมาส 2/65 บริษัทมีงานในมือ (Backlog) มูลค่าประมาณ 1,168 ล้านบาท และยังไม่รวมโอกาสในการเข้าประมูลงานเพิ่มเติมระหว่างปีที่ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 
1.การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ 
2.ขีดความสามารถในการรับงานเอกชนทั้งในส่วนของงานอาคารและงานโรงงานจากเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้นภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
3.แนวโน้มต้นทุนก่อสร้างที่ลดลงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น เหล็กและสังกะสีที่ปรับตัวลดลง และ 
4.อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายที่อาจดีขึ้นจากความประหยัดต่อขนาดรายได้ตามการเพิ่มขึ้นของฐานรายได้จากงานโครงการ 

7. ผลการดำเนินงานรายได้เติบโตดระโดด

          ผลการดำเนินงานของ 24CS ที่มีความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม โดยในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 406.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.67% มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 11.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 433.94% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น 11.93% อัตรากำไรสุทธิ 2.93% 

กำไรสุทธิที่เติบโตอย่างโดดเด่น มีสาเหตุมาจาก การเติบโตด้านรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2564 เป็นผลโดยตรงจากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25.00 ล้านบาท เป็น 150.00 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพียงพอต่อการรับงานก่อสร้างในมูลค่าโครงการที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท โดยอาศัยความได้เปรียบจากจุดแข็งที่บริษัทมีธุรกิจต้นน้ำ คือการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ ทำให้สามารถจัดหาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างได้ถูกกว่าคู่แข่งที่เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายอื่น

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 65 บริษัทประเมินว่ารายได้น่าจะเติบโตได้มากกว่า 100% หลังจากครึ่งปีแรกมีรายได้รวม 406.78 ล้านบาท และในช่วงครึ่งปีหลังถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่ง 24CS เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในส่วนระบบประกอบอาคาร จึงถึงเป็นปัจจัยบวก

8.  นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% 

       24CS เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตแบบ Growth Stock จากแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ Dividend Stock ด้วยนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ

 

**********************************************

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh