ความต้องการระบบ  • ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ PC (64 bit) : Windows 10
  • CPU Intel : Core i5 Processer @3.0 GHz (Quad core*) or Higher Processer
  • CPU AMD : Ryzen 5 Processer @3.0 GHz (Quad core*) or Higher Processer
  • หน่วยความจำ Memory : 8 GB RAM or Higher Processer
  • Storage : 20 GB of Available Hard Disk Space
  • ความละเอียดหน้าจอ Resolution : 1980*1080 pixels and VGA Memory Higher 2 GB
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Internet : Hi-Speed Internet 10 Mbps or Higher

โปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็น  • .NET Framework 4.8.1 (efin StockPickUp 7.3.1 or higher)

การแก้ไขปัญหา

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. Customer Service