มาพร้อมกับกราฟและ Scan แบบ Full Function พิเศษเฉพาะสมาชิกโดยตรงกับ efin เท่านั้น

Live Plus +
Member
2,700
จ่ายเงินเลย

เปรียบเทียบฟังก์ชั่น

ฟังก์ชันหลัก
อธิบายฟังก์ชัน
Live Member
จ่ายเงินเลย
2,100 บาท
Live Plus Member
จ่ายเงินเลย
2,700 บาท
Market Info
นำเสนอข้อมูลภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ทั้ง SET, SET50, SET100, MAI, SETHD
นำเสนอข้อมูลภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ทั้ง SET, SET50, SET100, MAI, SETHD
Bid Offer
ฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 5 ลำดับของหุ้นรายตัวในรูปแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 5 ลำดับของหุ้นรายตัวในรูปแบบเรียลไทม์
My Stock
ใช้ในการติดตามราคาหุ้นที่ท่านสนใจในรูปแบบเรียลไทม์
ใช้ในการติดตามราคาหุ้นที่ท่านสนใจในรูปแบบเรียลไทม์
Graph
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบเรียลไทม์
News
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารในการลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารในการลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์
Volume Analysis
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์มาแสดงผมเป็นกราฟแท่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-30 วัน เช่น กรณีแท่งกราฟที่ขึ้นสูง แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าว เป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าวให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อในรอบกี่วัน
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์มาแสดงผมเป็นกราฟแท่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-30 วัน เช่น กรณีแท่งกราฟที่ขึ้นสูง แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าว เป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าวให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อในรอบกี่วัน
Fundamental
ฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้รับบริการสนใจ
ฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้รับบริการสนใจ
Scan
ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่นักลงทุนป้อนข้อมูลเงื่อนไขตามที่กำหนด
ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่นักลงทุนป้อนข้อมูลเงื่อนไขตามที่กำหนด
Live
Member
3,900

ประหยัด 300 บาท

จ่ายเงินเลย
Live Plus +
Member
4,900

ประหยัด 500 บาท

จ่ายเงินเลย

เปรียบเทียบฟังก์ชั่น

ฟังก์ชันหลัก
อธิบายฟังก์ชัน
Live Member
3,900 บาท
Live Plus Member
4,900 บาท
Market Info
นำเสนอข้อมูลภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ทั้ง SET, SET50, SET100, MAI, SETHD
นำเสนอข้อมูลภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ทั้ง SET, SET50, SET100, MAI, SETHD
Bid Offer
ฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 5 ลำดับของหุ้นรายตัวในรูปแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 5 ลำดับของหุ้นรายตัวในรูปแบบเรียลไทม์
My Stock
ใช้ในการติดตามราคาหุ้นที่ท่านสนใจในรูปแบบเรียลไทม์
ใช้ในการติดตามราคาหุ้นที่ท่านสนใจในรูปแบบเรียลไทม์
Graph
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบเรียลไทม์
News
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารในการลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารในการลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์
Volume Analysis
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์มาแสดงผมเป็นกราฟแท่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-30 วัน เช่น กรณีแท่งกราฟที่ขึ้นสูง แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าว เป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าวให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อในรอบกี่วัน
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์มาแสดงผมเป็นกราฟแท่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-30 วัน เช่น กรณีแท่งกราฟที่ขึ้นสูง แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าว เป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าวให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อในรอบกี่วัน
Fundamental
ฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้รับบริการสนใจ
ฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้รับบริการสนใจ
Scan
ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่นักลงทุนป้อนข้อมูลเงื่อนไขตามที่กำหนด
ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่นักลงทุนป้อนข้อมูลเงื่อนไขตามที่กำหนด
Live
Member
6,900

ประหยัด 1,500 บาท

Live Plus +
Member
8,900

ประหยัด 1,900 บาท

เปรียบเทียบฟังก์ชั่น

ฟังก์ชันหลัก
อธิบายฟังก์ชัน
Live Member
6,900 บาท
Live Plus Member
8,900 บาท
Market Info
นำเสนอข้อมูลภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ทั้ง SET, SET50, SET100, MAI, SETHD
นำเสนอข้อมูลภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ทั้ง SET, SET50, SET100, MAI, SETHD
Bid Offer
ฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 5 ลำดับของหุ้นรายตัวในรูปแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลการเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด 5 ลำดับของหุ้นรายตัวในรูปแบบเรียลไทม์
My Stock
ใช้ในการติดตามราคาหุ้นที่ท่านสนใจในรูปแบบเรียลไทม์
ใช้ในการติดตามราคาหุ้นที่ท่านสนใจในรูปแบบเรียลไทม์
Graph
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบเรียลไทม์
News
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารในการลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารในการลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์
Volume Analysis
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์มาแสดงผมเป็นกราฟแท่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-30 วัน เช่น กรณีแท่งกราฟที่ขึ้นสูง แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าว เป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าวให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อในรอบกี่วัน
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์มาแสดงผมเป็นกราฟแท่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-30 วัน เช่น กรณีแท่งกราฟที่ขึ้นสูง แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าว เป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าวให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อในรอบกี่วัน
Fundamental
ฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้รับบริการสนใจ
ฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้รับบริการสนใจ
Scan
ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่นักลงทุนป้อนข้อมูลเงื่อนไขตามที่กำหนด
ฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่นักลงทุนป้อนข้อมูลเงื่อนไขตามที่กำหนด

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. Customer Service