efin Review

เปิดบัญชีให้ลูก ธนาคารไหนดี

เปิดบัญชีให้ลูก ธนาคารไหนดี

 หลายคนอาจไม่รู้ว่าเด็กแรกเกิด ก็สามารถมีบัญชีออมทรัพย์เป็นของตัวเองได้ แต่จะเป็นธนาคารไหนดี หรือธนาคารไหนที่รับฝากบ้าง วันนี้ “สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ ไทย” ได้รวบรวมธนาคารที่รับฝากเงินเด็กตั้งแต่แรกเกินมาฝาก

 

* ธนาคารกสิกรไทย 

 เริ่มกันที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ออกโปรดักส์ “เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK” ที่สนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยรักการออมเงิน โดยเปิดโอกาสให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากให้บุตรได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยไม่จำกัดช่วงอายุ จากเดิมที่ธนาคารเคยมีจำกัดถึง 15 ปี เท่านั้น

 สำหรับเงินฝากดังกล่าว ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี โดยวงเงินฝาก 10,000 – 25,000 บาทต่อเดือน จะได้รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี และวงเงินฝาก 500 – 9,999 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือน ติดต่อกัน 24 เดือนในยอดเงินที่เท่ากับที่เปิดบัญชี ซึ่งเมื่อครบกำหนดลูกค้าจะไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ได้ทุกสาขาจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 64

รายละเอียดการเปิดบัญชี (ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากทวีทรัพย์)

 1.ในกรณีที่บุตรอายุน้อยกว่า 7 ปี สามารถเปิดในนามของพ่อแม่เพื่อลูกได้ โดยใช้เอกสารคือ บัตรประชาชนของพ่อหรือแม่ สูติบัตรของบุตร และทะเบียนบ้าน

 2.ในกรณีที่บุตรอายุ 7-11 ปี สามารถเปิดบัญชีในชื่อของตัวเองได้เลย แต่จะต้องมีคุณพ่อหรือคุณแม่ลงนามยินยอมการเปิดบัญชี และใช้เอกสารคือ บัตรประชาชนของบุตร บัตรประชาชนของพ่อหรือแม่ และทะเบียนบ้าน

3.สำหรับผู้ฝากอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อของตนเองด้วยตนเองได้เลย โดยใช้เอกสาร คือ บัตรประชาชนเท่านั้น

 

* ธนาคารกรุงเทพ 

ด้านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ได้ออกโปรดักส์ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี – บัวหลวงคิดส์ออมวันนี้ เพื่ออนาคตของลูกหลานเพิ่มความอุ่นใจให้ทุกช่วงวัยของบุตรหลานในอนาคต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี

โดยจุดเด่นของบัญชี ฝาก โอนได้ดั่งใจ สะดวก ทุกช่องทาง ทุกเวลารับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข

สำหรับขั้นต่ำในการฝากนั้น เพียงฝากประจำเท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ 500-25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากประจำแบบ 12 เดือน และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยจำนวนนี้อีกด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 1.25% หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

* ธนาคารกรุงไทย 
    
มาที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) โดยเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี และเมื่อลูกค้าอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ ธนาคารจะปรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร

โดยจำนวนเงินเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 2,000 บาท การฝากเงินครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินฝากจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ฝาก /ถอน/ โอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำเป็นต้องฝากต่อเนื่องกันทุกเดือน

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารที่ประมาณ 0.25-0.5% จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings) ภายในเดือน หากผู้ฝากมียอดเงินฝากมากกว่ายอดเงินที่ถอนจะได้รับโบนัสเพิ่มในอัตรา 100 % ของดอกเบี้ยที่ได้รับโดยจ่ายโบนัสทุกวันต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (KTB Kids Savings)

 

* ธนาคารออมสิน 

สุดท้ายที่ ธนาคารออมสิน เปิดบัญชีเงินฝาก Youth Saving ไว้สำหรับพ่อแม่ที่ต้องการฝากเงินให้ลูกโดยเฉพาะ โดยมีความพิเศษคือไม่หักภาษีดอกเบี้ย และมีการให้ดอกเบี้ยพิเศษปีละ 2 ครั้ง

เหมาะสำหรับ ผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 7 – 23 ปี สำหรับเงื่อนไข เปิดบัญชีออมสินให้ลูกครั้งแรก ฝากขั้นต่ำ 100 บาท จากนั้นฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท

ด้านอัตราดอกเบี้ย เงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท 1.25% ต่อปี เงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไป 0.50% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองจะไปเปิดบัญชีให้บุตรหลานนั้น สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม เปิดบัญชีเงินฝากให้ลูก ใช้เอกสารอะไรบ้าง     

1.กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ต้องการขอเปิดบัญชีให้ลูก

2.กรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และทำบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว บัตรประชาชนของเด็ก สำเนาทะเบียนบ้าน

3.กรณีที่เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บุพการี พ่อแม่ตามสายเลือด สูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง คำสั่งศาลศาลแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ หรือเอกสารรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)

และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทีมงานได้รวบรวมมาเท่านั้น อาจจะมีโปรดักส์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารอื่นๆด้วย ซึ่งหากลูกค้าสนใจ สามารถสอบถามไปได้ที่ธนาคารแต่ละแห่งได้บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh