efin Review

10 ประเทศ-องค์กร ที่สำรองทองคำมากสุดในโลก

10 ประเทศ-องค์กร ที่สำรองทองคำมากสุดในโลก

ในสภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ "ทองคำ" ยังเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนให้ความสำคัญ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง รวมถึงธนาคารกลางแต่ละประเทศและองค์กรสำคัญในโลกที่ใช้ทองคำเป็นทุนสำรอง และหากคิดยอดการถือครองทุนสำรองทองคำทั่วโลกจะมีจำนวน 34,859.33 ตัน

 "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ได้รวบรวมประเทศและองค์กรที่ถือครองทองคำอย่างเป็นทางการจำนวนมากที่สุดในโลก 10 อันดับแรก รวมถึงข้อมูลสัดส่วนทองคำในทุนสำรองว่าถือเท่าไหร่ให้ทราบกันดังนี้


อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา ถือครองทองคำมากที่สุดในโลกจำนวน 8,133.5 ตัน โดยมีสัดส่วนทุนสำรองทองคำเมื่อเทียบกับทุนสำรองในประเทศทั้งหมดคิดเป็น 78.3%


อันดับ 2 เยอรมนี ถือครองทองคำจำนวน 3,364.2 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 74.3%


อันดับ 3 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) ถือครองทองคำจำนวน 2,814 ตัน


อันดับ 4 อิตาลี ถือครองทองคำจำนวน 2,451.8 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 69.5%


อันดับ 5 ฝรั่งเศส ถือครองทองคำจำนวน 2,436 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 63.4%


อันดับ 6 รัสเซีย ถือครองทองคำจำนวน 2,299.2 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 21.1%


อันดับ 7 จีน(เฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่) ถือครองทองคำจำนวน 1,948.3 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 3.2%


อันดับ 8 สวิตเซอร์แลนด์ ถือครองทองคำจำนวน 1,040.0 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 6.3%


อันดับ 9 ญี่ปุ่น ถือครองทองคำจำนวน 765.2 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 2.9%


อันดับ 10 อินเดีย ถือครองทองคำจำนวน 641.8 ตัน มีสัดส่วนทุนสำรอง 6.8%


สำหรับประเทศไทยถือครองทองคำสำรองอยู่อันดับที่ 28 ของโลก โดยมีปริมาณการถือครองจำนวน 154 ตัน โดยคิดเป็นสัดส่วนทุนสำรอง 3.5%


อ้างอิงข้อมูล : World Gold Council ถือครองทองคำสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh