efin Review

10 บริษัทใหญ่จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเท่าไหร่

10 บริษัทใหญ่จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเท่าไหร่

การระดมความคิดเพื่อพัฒนาบริษัท หรือการตัดสินใจการลงทุนเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่จะต้องเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นภายใต้การประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่จะมีส่วนจะช่วยชี้ชะตาว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด ซึ่งบริษัทจะก้าวหน้าตามแผนงานหรือไม่นั้น คณะกรรมการบริษัทก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนไม่น้อยไปกว่าทีมงานฝ่ายบริหาร 

 

ทั้งนี้ แผนการขับเคลื่อน หรือแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการบริษัทมีส่วนสำคัญที่จะต้องอนุมัติ การเดินหน้าของบริษัทเพื่อให้มีผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องภายใต้หลักของการดำเนินธุรกิจ และภายใต้หลักธรรมาภิบาล แต่อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนกรรมการในส่วนของค่าเบี้ยประชุมถือมีส่วนสำคัญ และได้มีการระบุชี้แจงรายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปีของแต่ละบริษัททุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้รวบรวมเบี้ยการประชุมของคณะกรรมการบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับทราบว่า ในการประชุมแต่ละครั้งของบริษัทนั้นคณะกรรมการได้เบี้ยการประชุมเท่าไหร่ และในแต่ละปีนั้น บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทไปเท่าไหร่บ้าง

 

1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในฐานะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ระบุในหนังสือรายงานประจำปี 62 ว่า ได้ทำการจ่ายค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมครั้งละ 60,000 บาท อีกทั้งได้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการรวม 46 ล้านบาท ดังนั้นทำให้ในปี 62 ทาง ปตท.ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมเป็น 68 ล้านบาท

 

2.บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP อีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานของกลุ่ม ปตท. ระบุว่า ปตท.สผ.ได้กำหนดนโยบายจ่ายค่าเบี้ยการประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ที่ 50,000 บาทต่อครั้ง และจ่ายโบนัสประจำปีรวม จำนวน 58ล้านบาท ดังนั้นจึงทำให้ในปี 62 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 87 ล้านบาท

 

3.บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง โดยมี "เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น" เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท จำนวน 35,000บาทต่อครั้งต่อคน และได้จ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท 11ล้านบาท ทำให้รวมแล้วมียอดจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทรวม 16 ล้านบาท

 

 4.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP หนึ่งในผู้กลั่นน้ำมันสำเร็จรูปของไทย จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่เข้ามาประชุมครั้งละ 30,000บาทต่อคน และจ่ายโบนัสให้กับกรรมการรวม 18ล้านบาท ทั้งนี้หากคิดเป็นยอดรายจ่ายประจำปีทางบางจากจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 31ล้านบาท

 

5.บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH บริษัทโฮลดิ้งที่ปัจจุบันมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของค่ายโทรศัพท์มือถือ AIS และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับของดาวเทียมไทยคม จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทรายละ 25,000บาทต่อครั้ง และได้กำหนดจ่ายโบนัสประจำปีให้กับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในรอบปี 62 อินทัช จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวม 36ล้านบาท 

 

6.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC หนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ภายใต้แบรนด์ AIS และเป็นผู้ให้บริการอินเทอเน็ตบอร์ดแบนด์ จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทรายบุคคลครั้งละ 25,000บาท และจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการรวม 15ล้านบาท ทำให้มียอดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 27ล้านบาท

 

7.บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO คงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าใครไม่รู้จัก "โฮมโปร" โดยคณะกรรมการของ โฮมโปร ได้รับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000ต่อรายและต่อการเข้าประชุมหนึ่งครั้ง ประกอบกับได้จ่ายค่าบำเหน็จให้กับกรรมการรวม 35ล้านบาท ซึ่งหากเป็นรายจ่ายให้กับคณะกรรมการรวมทั้งปี 62 จำนวน 44ล้านบาท

 

8.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ผู้ให้บริการสนามบินที่มีมูลค่าบริษัทใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทต่อคนครั้งละ 20,000บาท และมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในงวดปีงบประมาณ 62 รวมทั้งสิ้น 13ล้านบาท

 

9.บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10,000บาท และจ่ายโบนัสให้กับบริษัท จำนวน 25ล้านบาท รวมเป็นในปี 62 จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 38ล้านบาท

 

10.บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC หนึ่งในเรือธงด้านการผลิตไฟฟ้าในเครือของกลุ่ม ปตท. มีเบี้ยจ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัทในการเข้าประชุมต่อคนครั้งละ 10,000บาท และจ่ายค่าโบนัสให้กับคณะกรรมการสำหรับงวดปี 61 จำนวน 15ล้านบาท รวมเป็นค่าตอบแทนที่กำหนดจ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท จำนวน 24ล้านบาท

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh