efin Review

จำนำทะเบียนรถกับแบงก์ไหนโดนใจสุด

จำนำทะเบียนรถกับแบงก์ไหนโดนใจสุด

ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ เงินขาดมือ ขาดสภาพคล่อง ทางเลือกสำหรับผู้มีรถ หาต้องการเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หนีไม่ผล สินเชื่อรถแลกเงิน หรือ ง่ายๆ คือ จำนำทะเบียนรถนั่นแหละ สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ ต้องเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้ว  


“สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” จึงได้รวบรวมโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจที่จะใช้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ไปดูว่าธนาคารไหนจะโดนใจสุด!

 

*** หมายเหตุ เฉพาะอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 

*** ธนาคารธนชาต


จุดเด่น คือ ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 59 บาทต่อเดือน , วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน , ผ่อนสบายนาน 72 เดือน โดยประเภทรถยนต์ที่รับ หากเป็นรถเก๋ง ต้องจดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี และ หาเป็นรถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ต้องจดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี

 

วงเงินกู้ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคากลาง โดยให้ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

 

สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ผู้กู้ทุกประเภท จำนวนเงินกู้ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีอยู่ที่ 3.18-12.15% 

 

กรณีที่หลักทรัพย์เป็นรถเก๋ง จดทะเบียนปี 2014-2019 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 4.90% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 14.91% ต่อปี , จดทะเบียนปี 2009-2013 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.15% - 5.90% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.62% - 16.43% ต่อปี , จดทะเบียนปี 2004-2008 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.90% - 7.70% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.89% - 19.09% ต่อปี

 

กรณีหลักทรัพย์เป็นรถกระบะ/รถตู้ จดทะเบียนปี 2014-2019 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 9.15% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93% - 15.68% ต่อปี , จดทะเบียนปี 2009-2013 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.65% - 10.65% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.47% - 17.92% ต่อปี , จดทะเบียนปี 2004-2008 อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 5.65% - 12.15% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 10.14% - 20.11% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี คำนวณจากระยะเวลาการผ่อนชำระ 72 งวด

 


***ธนาคารเกียรตินาคิน


จุดเด่น คือ สินเชื่อที่ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดด้วยเงื่อนไขสบายๆ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 150 % อัตราผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน โดยรถยนต์ปลอดภาระหนี้ หรือ ไม่ปลอดภาระหนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ และ อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี และ รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์

 

วงเงินกู้ไม่เกิน 150 % ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ผู้กู้ทุกประเภท จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีอยู่ที่ 3.88-9.5% 

 

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ดอกเบี้ย 3.88% - 14.50% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับแคมเปญส่งเสริมการขายพิเศษ ไม่รวมรายการส่งเสริมการขายพิเศษตามช่วงเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราส่วนวงเงินกู้ยืม อายุรถ

 


***ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


จุดเด่น คือ รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน) , รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว) , ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคาร , ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย) และ ผ่อนชำระตั้งแต่ 12 เดือน สูงสุด 72 เดือน

 

วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน และ 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีอยู่ที่ 4-19% โดยรถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตั้งแต่ 4.00% - 15.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตั้งแต่ 7.00% - 27.69% ต่อปี

 

รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตั้งแต่ 10.00% - 19.00% ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตั้งแต่ 18.00% - 33.00% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพ และ เงินเดือนของผู้กู้

 


***ธนาคารไทยพาณิชย์


จุดเด่น คือ สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ให้คุณใช้รถแลกเงิน รับเงินสดสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และ ยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 72 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย อนุมัติ และ ได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

 

วงเงินกู้ ไม่เกิน 95% ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยวงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และ คุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย

 

อัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีอยู่ที่ 4.05-8.9% โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05-8.90% และ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.57-15.06% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพ และ เงินเดือนของผู้กู้

 


***ธนาคารกสิกรไทย


จุดเด่น คือ วงเงินสินเชื่อสูง ผ่อนยาว ดอกเบี้ยต่ำ

 

วงเงินกู้ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งการพิจารณาวงเงินขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

 

อัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีอยู่ที่ไม่เกิน 14.87 % โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี (เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) สูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปี)

 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะต้องเข้าไปเลือกประเภทรถยนต์ รุ่น อายุ วงเงินที่ต้องการกู้ เพื่อที่ธนาคารจะได้คำนวณยอดจัดไฟแนนซ์ได้อย่างถูกต้อง และ หากเลือกเป็น Flat Rate ผ่อน 72 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.15% , ผ่อน 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.85% , ผ่อน 48 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.75% , ผ่อน 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.65% , ผ่อน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.65% และ ผ่อน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.65%

 

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน MOR+8% ต่อปี โดย MOR=6.870% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพ เงินเดือนของผู้กู้ และ อัตราดอกเบี้ยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า และ เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

 


***ธนาคารทิสโก้


จุดเด่น คือ สินเชื่อสำหรับคนมีรถที่ต้องการใช้เงินระยะสั้นในยามฉุกเฉิน หรือ เสริมสภาพคล่อง ลงทุนธุรกิจ รับรถยนต์อายุสูงสุด รวมผ่อนไม่เกิน 25 ปี แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก

 

หลักประกัน ต้องใช้เล่มทะเบียนรถยนต์ ประเภทรถยนต์ เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และ บิ๊กไบค์ , อายุรถยนต์ รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 25 ปี และ กรณีขอกู้ 100% ของราคาประเมินรถยนต์ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

 

วงเงินกู้ ไม่เกิน 100% ของมูลค่าหลักประกัน โดยวงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินรถยนต์ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปีตั้งแต่ 6.6% 

 

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ 12-48 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน , ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน 

 

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุหลักประกัน สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้

 

มีอายุ 12 ปีขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน , อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบรรทุก คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน , อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบิ๊กไบค์ คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน , อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถตู้โดยสาร คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน

 


เห็นแล้วว่า อัตราดอกเบี้ยแต่ละค่ายเป็นอย่างไร ซึ่งต้องเปรียบเทียบหลายด้าน ทั้งสภาพรถ คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินที่ขอกู้ เพราะสุดท้ายแล้ว สถาบันการเงินก็จะหารูปแบบมาเสนอ และ คิดดอกเบี้ยกับลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่ที่แน่นอน คือ ตราบใดที่เรามีทรัพย์สินเป็นของตนเอง มันสามารถช่วยเราได้ในยามที่หมุนเงินไม่ทัน เพราะสุดท้ายแล้ว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นิยามนี้ยังใช้ได้เสมอบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh