efin Review

10 ซีอีโอ ยักษ์ใหญ่เรียนจบอะไร

10 ซีอีโอ ยักษ์ใหญ่เรียนจบอะไร

"ซีอีโอ" ตำแหน่งสำคัญที่เป็นกัปตันควบคุมวางแผนการนำพาให้บริษัท ก้าวหน้าเติบโต ทั้งนี้ด้วยภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่ จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเสมอ ดังนั้นซีอีโอจึงต้องมีวิชั่น และวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลในการบริหารงานเพื่อการเติบโต วันนี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จะพาไปทำความรู้จักว่า 10 ซีอีโอ บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยว่าเป็นใคร เรียนจบจากสถาบันการศึกษาที่ไหนกันบ้าง   

 

PTT บริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งของไทย

 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เรียนจบปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิสัยทัศน์การทำงานรุ่นต่อรุ่นในฐานะของคน ปตท.แล้ว 

 

นายชาญศิลป์ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 ด้วยนโยบายการสานต่อการดำเนินงานตาม กลยุทธ์ที่ ปตท.ได้วางไว้จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการปรับการทำงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต

 

AOT บริษัทท่าอากาศยานเบอร์หนึ่ง

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เรียนจบการศึกษา ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Economics มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Master of Public Administration, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 21 เม.ย. 58 ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์การเป็นผู้นำ AOT อายุน้อยที่สุดในวัยเพียง 40 ปีต้น ๆ เท่านั้น เดินหน้าขยายท่าอากาศยานไทยให้ก้าวทันนานาชาติ

 

ADVANC ค่ายมือถือใหญ่สุดของไทย  

 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี ส่วนปริญญาโท เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ค.57 โดยได้เริ่มทำงานให้กับกลุ่มชินคอร์ปตั้งแต่ในปี 2533 ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขาใช้เวลากว่า 20 ปี ในการไต่ระดับจากพนักงานก้าวเข้าสู่การนั่งแท่นเป็นซีอีโอที่มีมูลค่าราคากว่า 6 แสนล้านบาท

 

CPALL ร้านสะดวกซื้อสาขามากสุดในไทย

 

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 เม.ย.53 อีกหนึ่งซีอีโอที่สามารถวางหมากเดินเกมให้ซีพี ออลล์ ในฐานะผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังครองใจคนไทย และเป็นผู้นำด้านร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาเป็นจำนวนมากที่สุดของไทยเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

 

SCC ผู้ผลิตปูนซีเมนต์เก่าแก่สุดของประเทศ  

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เรียนจบ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงคว้าปริญญาโท 2 ใบจากบริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

โดยเข้าดำรงตำแหน่ง 25 มี.ค. 58 ก้าวขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนที่ 11 ทิศทางการดำเนินธุรกิจจะยังคงเดินหน้าตามรุ่นพี่ที่วางแนวทางไว้ ภายใต้กลยุทธ์ การเติบโตของธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในปัจจุบันก็มีโรงผลิตปูนเพื่อขายทั้งในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และโรงงานปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่เวียดนาม

 

SCB ธนาคารแห่งแรกของไทย

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB สำเร็จการศคึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน M.B.A. (Finance) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ในช่วงปี 59 ในช่วงที่มีการสรรหา ทางธนาคารมีความเชื่อมั่นว่า นายอาทิตย์จะสามารถผลักดันนโยบายและภารกิจสำคัญต่างๆ ของธนาคารฯ ให้ดำเนินไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ สู่เป้าหมายสำคัญในการเป็น 'ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมเลือก'

 

BDMS รพ.เอกชนชั้นนำ 

 

นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จบการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บันฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัสสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เข้ารับตำแหน่งรักษาการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.62 นั่งแท่นบริหารงานให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ และในเครือด้วยวิสัยทัศน์องค์กร มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของเอเชียแปซิฟิคด้วยสมาร์ทเฮลท์แคร์ รองรับลูกค้าทั้งไทยและเทศ

 

GULF หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในไทย

 

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

จากการจัดอันดับของ Bloomberg Billionaires Index ระบุว่า คุณสารัชถ์ ขึ้นแท่นเป็นบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับสองของไทย โดยมีทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคาหุ้นของ GULF ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาหุ้น GULF ปรับเพิ่มขึ้นนั้น ก็สะท้อนกลับมาให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหาร

 

KBANK ธนาคารที่รายได้มากสุด

 

 นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK จบการศึกษาปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเคมี (B.S.E.) (เกียรตินิยม) Princeton University, U.S.A. และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) Harvard University, U.S.A. จอมทัพนายธนาคารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 2540 หลังจากเกิดวิกฤติการเงินในประเทศ ผลักดันให้ธานาคารฝ่าวิกฤตจนปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นธนาคารใหญ่ที่มีมูลค่ามาร์เก็ตแคปเป็นอันดับสองของไทย

 

BBL หนึ่งในธนาคารยักษ์ใหญ่ของไทย

 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันโปลิเทคนิควูสเตอร์ สหรัฐอเมริกา (Worcester Polytechnic Institute; WPI) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เคมีและบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology; MIT) สหรัฐอเมริกา 

 

ทายาทรุ่น 3 ของธนาคารกรุงเทพ บริหารงานภายใต้ความท้าทายวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย หลังจากที่ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว สถาบันการเงินหลายรายไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ประสบปัญหาล้มละลาย ท่ามกลางอุปสรรคเช่นนี้ นายชาติศิริ กลับแก้ "วิกฤติ" ให้เป็น "โอกาส" โดยการเสริมสร้างรากฐานทางการเงินให้แข็งแรงบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh