efin Review

ดอกเบี้ยลงทั้งทีรีไฟแนนซ์กันเถอะ

ดอกเบี้ยลงทั้งทีรีไฟแนนซ์กันเถอะ

หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ลดดอกเบี้ยลง ย่อมมีคนได้ประโยชน์ และ เสียประโยชน์ สำหรับประชาชนที่มีสินเชื่อ(เงินกู้) กับธนาคาร ช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมกับการเจรจากับธนาคารเพื่อปรับลดดอกเบี้ยลง โดยเฉพาะสินเชื่อบ้าน


หากต้องการรีไฟแนนซ์(Refinance) สิ่งแรกที่ต้องนึกถึง คือ เราผ่อนมากี่ปี เพราะการที่จะย้ายไปผ่อนกับธนาคารใหม่ต้องผ่อนมามากกว่า 3 ปี โดยธนาคารใหม่จะให้ดอกเบี้ยที่ถูกลงอย่างชัดเจนทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนถูกลง และ ผ่อนหมดเร็วขึ้น


“สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย“ จึงได้รวบรวมโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการตัดสินใจที่จะใช้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ดังนี้  


*ธนาคารกรุงไทย(KTB)


ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ แต่หากทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้ หรือ ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA/GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี


*ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
    

วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.95% (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 4.00%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.00%ต่อปี)
    

ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 = MRR-4.95% หลังจากนั้น MRR-1.90% (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.02%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.86%ต่อปี)
    

ทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR-5.85% ปีที่ 2 = MRR-3.15% ปีที่ 3 = MRR-2.90% หลังจากนั้น MRR-1.90% (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.23%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.09%ต่อปี)
    

ทางเลือกที่ 4 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 = MRR-4.05% หลังจากนั้น = MRR-1.90%ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 2.90% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.87%ต่อปี)
    

ทางเลือกที่ 5 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.75% ปีที่ 2-3 = MRR-2.625% หลังจากนั้น MRR-1.90%ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.13%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.92%ต่อปี)
    

ทางเลือกที่ 6 (ฟรีค่าจดจำนอง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.50% หลังจากนั้น MRR-1.90%ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.53%ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 4.13%ต่อปี)


*ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB)
    

ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 3.025% ต่อปี , เดือนที่ 37 - 42 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี , เดือนที่ 43 จนถึงตลอดอายุสัญญา โดยหากเป็นสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี , รายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี และ อุปกรณ์ = MRR ต่อปี


*ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย(CIMBT) 
    

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต , ปีที่ 1-3 MRR - 5.085% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250% และ แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 MRR -4.885% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%


อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ทางเลือกที่ 1 แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 MRR -4.985% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250% และ แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 MRR -4.685% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
    

ทางเลือกที่ 2 แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 MRR -4.745% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%และ แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 MRR -4.445% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
    

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และ ขอวงเงินเพิ่ม แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 MRR - 3.885% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.000% แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 MRR - 3.585% ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.000%


*ธนาคารธนชาต (TBANK)


อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.290% ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ย 3.290% ต่อปี ปีที่ 3 MLR-3.360% หลังจากนั้น MLR-1.150%
    

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ย 4.250% ต่อปี ปีที่ 3  MLR-0.900% หลังจากนั้น MLR-0.650% ต่อปี


อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะมอบส่วนลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 12 เดือน ในกรณีลูกค้าทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 70% กับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 70% ของอายุสัญญากู้เงิน และ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือ ทำประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินกู้ทั้งจำนวนกับบริษัทผู้รับประกันตามนโยบายของธนาคาร โดยอายุกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่าอายุสัญญากู้เงิน หรือ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งซื้อประกันชีวิต MRTA ลดอัตราดอกเบี้ย 0.15% แต่หากซื้อประกันชีวิต MRTA Plus ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%


*ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) 


ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า) ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา MRR-2.0% พร้อมรับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ 


โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกต้องไม่ต่ำกว่า MRR-3.27% = 3.60% รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณแล้วอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% แต่ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR-2.00%


*ธนาคารทหารไทย (TMB)


กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์) ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.100% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.05%) ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.150% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 5.00%)


กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.750% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.40%) ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.150% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 5.00%)


กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และ ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์) ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.150% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.00%) ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.900% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 5.25%)


*ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB)


แบบที่ 1 สมัคร MRTA อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ปีที่ 1 - 3 MRR - 2.87% ต่อปี หลังจากนั้น :MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี ปีที่ 3  MRR - 2.77% ต่อปี หลังจากนั้น :MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)


 แบบที่ 2 ไม่สมัคร MRTA อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ปีที่ 1 - 3 MRR - 2.62% ต่อปี หลังจากนั้น :MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี ปีที่ 3 MRR - 2.52% ต่อปี หลังจากนั้น :MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)


*ธนาคารยูโอบี(UOB)


แบบที่ 1 สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) (ยกเว้นค่าจดจำนอง) ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี
    

สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี


แบบที่ 2 สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี


สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี


แบบที่ 3 สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 บาท) ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.40% ต่อปีหลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี


สมัครสินเชื่อพร้อมไม่ทำประกัน ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 บาท) ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.30% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี


แบบที่ 4 สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) (ยกเว้นค่าจดจำนอง) ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 5.50% ต่อปี (สำหรับผู้มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 70,000 บาท) ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.10% ต่อปี หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี


การรีไฟแนนซ์จุดประสงค์หลัก คือ อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งดอกเบี้ยในช่วง 1-3 ปีแรกอาจมีความแตกต่างไปบ้าง โดยขึ้นกับเงื่อนไขที่เราจะเลือก แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้ามักมองข้าม คือ ค่าใช้จ่ายจากการรีไฟแนนซ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ตามมาแบ่งเป็น 2 ส่วน 


ส่วนแรก คือ ค่าใช้จ่ายให้กับกรมที่ดิน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% และ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ 


ส่วนที่สอง คือ ค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันการเงินใหม่ ได้แก่ ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน ประมาณ 3,000 บาท และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย หากกรมธรรม์เดิมยังมีความคุ้มครอง ผู้กู้สามารถแจ้งโอนผลประโยชน์จากสถาบันการเงินเดิมเพื่อยกผลประโยชน์ให้สถาบันการเงินแห่งใหม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่ามองเพียงดอกเบี้ยถูกแต่เพียงอย่างเดียว

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh