efin Review

บจ.ไหนเก่าแก่ที่สุด

บจ.ไหนเก่าแก่ที่สุด

หากนับดูหุ้น หรือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET มีมากกว่า  400 ตัว และหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม แต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่า หุ้นแต่ละตัวมีอายุอานามกันมาเท่าไรแล้ว ซึ่ง “สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” ได้รวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้
 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM 
    
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2421 หรือ ค.ศ. 1878 ด้วยชาวยุโรป 2 ท่าน ท่านแรกเป็นเภสัชกรชาวเยอรมัน ชื่อ แบร์นฮาร์ด กริม อีกท่านเป็นหุ้นส่วนชาวออสเตรีย ชื่อ แอร์วิน มุลเลอร์ ได้เดินทางมายังประเทศไทย และ ก่อตั้งห้างจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม และ เคมีภัณฑ์ขึ้นที่ถนนโอเรียนเต็ล ห้างนี้ชื่อว่าสยามดิสเป็นซารี่ ถือเป็นร้านยาในรูปแบบแพทย์สมัยใหม่แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยความรู้ ความสามารถ ทำให้เป็นที่รู้จัก และ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เภสัชกรหลวงแห่งราชสำนักไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 

 แต่ขณะที่ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เกิดขึ้น และ ถูกส่งไปค่ายกักกันในประเทศอินเดีย แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ในปี พ.ศ. 2463 จึงกลับมากรุงเทพเพื่อดำเนินกิจการ และ ยังคงถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปยังพลังงานการผลิตไบโอดีเซล และ ธุรกิจทางด้านไลฟ์สไตล์ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC 

ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ โดยมีกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2425 โดยตระกูลเบอร์ลี่ และ ตระกูลยุคเกอร์ คือ นายอัลเบิร์ต ยุคเกอร์ และ นายเฮนรี่ ซิกก์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้ร่วมกันก่อตั้ง "ห้างยุคเกอร์ แอนด์ ซิกก์ แอนด์โก" เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า - ส่งออกสินค้า เช่น เหมืองแร่ ไม้สัก การเดินเรือ 

จนปี พ.ศ. 2544 กลุ่มบริษัทไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC) ภายใต้การนำของคุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เข้าถือหุ้นรายใหญ่ของบีเจซี ได้มีการพัฒนาขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายสาขา พัฒนาคุณภาพสินค้า และ การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ ปี พ.ศ. 2559 บีเจซี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ห้างค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP 

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2434 คำว่า “เต๊กเฮงหยู” คำที่คนไทยได้ยินติดหูกันมานานแสนนาน แท้ คือ ชื่อดั้งเดิมของบริษัท โอสถสภา ที่มาจากชื่อร้านขายของเบ็ดเตล็ดย่านสำเพ็ง ก่อตั้งโดย นายแป๊ะ โอสถานุเคราะห์ ที่ได้นำสูตรยาจีนโบราณที่มีชื่อว่า ยากฤษณากลั่น ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาโรคปวดท้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการผลิตยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ อีกหลายชนิดที่ติดตลาด และบ่งบอกความเป็นตัวตนของ โอสถสภา มาจนทุกวันนี้ เช่น ยาธาตุ, ยาแก้ไอ, ยาอมวัน-วัน, ยาอมโบตัน และ ยาทัมใจ 

จนปี พ.ศ. 2538 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท โอสถสภา จำกัด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและ ได้แปรสภาพเป็น บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 17 ตุลาคม 2561

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CNT 
    
 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2447 โดยรับเหมาก่อสร้างสะพาน งานโครงสร้างเหล็ก งานต่อเรือ และ โครงสร้างคอนกรีต หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็ได้ขยายการรับงานไปทั่วโลก อาทิ อังกฤษ ภูมิภาคอเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และ แอฟริกา ซึ่งผลงานที่โดดเด่น เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ รังสิต , ท่าเรือคลองเตย , สะพานกรุงเทพ , สะพานกรุงธน , สะพานนนทบุรี และ สนามมวยราชดำเนิน ที่สำคัญเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2534 

    
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB 

เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรก และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2449 ซึ่งกิจการของธนาคารเริ่มต้นขึ้นในนาม บุคคลัภย์ (Book Club) ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ก่อตั้งโดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เนื่องจากขณะนั้นทรงเชื่อว่า สยามประเทศมีความจำเป็นต้องมีระบบการเงินธนาคารเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ หลังจากบุคคลัภย์ขยายตัวทางธุรกิจขึ้นเป็นลำดับ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอำนาจพิเศษให้จัดตั้ง บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่แต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2449 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC 

 หรือ เรียกสั้นๆว่า "ปูนใหญ่" เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างซึ่งปัจจุบันเอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

เมื่อเห็นแบบนี้แล้ว ย่อมจัดว่าไม่ธรรมดาในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ส่วนจะถือเป็นหนึ่งในแรงจูงใจให้นักลงทุนสนใจลงทุนหรือไม่แค่ไหนนั้น คงต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและข้อมูลพื้นฐานต่างๆประกอบการตัดสินใจของหุ้นรายตัว เพราะการลงทุนเป็นเรื่องของความเสี่ยงนั่นเองบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh