efin Review

ความเหมือนที่แตกต่าง LTF vs SEF

ความเหมือนที่แตกต่าง LTF vs SEF

    นับเวลาถอยหลังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะยุติการได้รับการลดหย่อนภาษีจนถึงสิ้นปี 2562  แต่บรรดานักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มเบาใจเรื่องกองทุนใหม่ที่จะมาแทนที่เพื่อลดหย่อนภาษี   เพราะสุดท้ายก็จะมีกองทุนใหม่อย่าง  SEF มารับช่วงต่อในปีหน้า  ซึ่งหลายคนยังสงสัยว่า การจากไปของ LTF และการเข้ามาของ SEF  จะมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร 

     จุดประสงค์ของ SEF หรือ กองทุนหุ้นยั่งยืน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ เพราะในอดีต LTF ถูกตั้งมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นและกองทุน เพื่อให้มีสภาพคล่องและสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดหุ้น แต่ปัญหาที่พบตามมา คือ ส่วนที่ลดหย่อนนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้น เพราะบุคคลเสียภาษีที่มีรายได้ต่ำจะลดหย่อนภาษีได้น้อยกว่าคนที่มีรายได้สูง และยิ่งรายได้สูงก็จะยิ่งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เยอะ เพราะการลดหย่อนนั้นคิดตามขั้นบันไดและฐานภาษีของผู้เสียภาษี ยิ่งรายได้สูงยิ่งฐานภาษีสูงและยิ่งลดหย่อนจาก LTF ได้เยอะ
    SEF จึงถูกคิดมาเพื่อแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำนี้ ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถใช้สิทธิซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น เท่ากับว่าจะสามารถลดหย่อนภาษีได้มากกว่าเดิม 

    หากจะพอแยกความต่าง ของ LTF และ SEF จะแยกได้ดังนี้    
“นโยบายการเงินลงทุนที่ต่าง”
    ซึ่งหากจะพิจารณาความเหมือนความต่างของ LTF และ SEF จะมีทั้งความต่างนโยบายการลงทุน ที่เดิมกองทุน LTF ระบุว่าให้ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% แต่สำหรับกอง SEF ระบุว่า ให้ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม มีธรรมาภิบาลดี หรือที่เรียกว่า ESG ไม่น้อยกว่า 65% 

“สิทธิทางภาษีที่เพิ่มขึ้น”
    หากมาดูสิทธิทางภาษี เดิม LTF จะซื้อได้ 15% ของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท แต่ SEF ให้ซื้อได้ 30% ของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ซึ่งการเพิ่มสิทธิประโยชน์นี้ เป็นความตั้งใจที่อยากให้คนรายได้น้อยถึงปานกลางได้หักภาษีเพิ่ม คือ ซื้อได้มากขึ้นจาก 15% เป็น 30% เช่น คนเงินเดือน 30,000 บาท จากเดิมซื้อได้เดือนละ 4,500 บาท ก็จะสามารถซื้อได้ถึง 9,000 บาทต่อเดือน หรือจากปีละ 54,000 บาท มาเป็นปีละ 108,000 บาท 
    แต่สำหรับคนรายได้สูงที่ซื้อเต็มโควต้า ดูเหมือนว่าจะเสียประโยชน์จากเดิมที่สามารถซื้อได้ถึง 500,000 บาท ก็อาจถูกจำกัดไว้แค่ 250,000 บาทเท่านั้น

“ถือครอง 7 ปีปฏิทิน”
     สำหรับสิ่งที่ดูจะเหมือนกัน คือ ระยะเวลาที่ต้องถือครองจากตอนแรกมีแผนจะปรับเป็น 10 ปี แต่ตอนนี้ได้ถูกปรับลงมาเท่ากับ LTF เดิม คือ 7 ปีปฏิทิน 

    ส่วนเกณฑ์เบื้องต้นที่จะต้องบังคับให้ลงทุนในหุ้น ESG และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีหุ้นตัวไหนบ้าง ที่ติดโผที่ลงทุนได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า การให้ลงทุน ESG ดูค่อนข้างจำกัด เพราะอาจจะมีหุ้นจำนวนน้อยที่เข้าเกณฑ์ให้เลือกลงทุน แถมยังต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย 
    ด้านความกังวลของผู้ที่ถือ LTF อยู่ หรืออยากจะลงทุนต่อ ก็ไม่ต้องตกใจว่าจะซื้อไม่ได้ หรือถืออยู่จะทำอย่างไร เพราะกองทุน LTF ยังมีอยู่เช่นเดิม สามารถซื้อต่อได้ เพียงแต่จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนทางภาษีได้เท่านั้น ด้านกองทุน SEF เอง ก็ยังเป็นเพียงข้อเสนอ ที่ยังต้องรอกระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจน ดังนั้นคงต้องติดตามดูว่าสุดท้ายกองทุน SEF จะออกมารับช่วงต่อจาก LTF จะมีเงื่อนไขการลงทุนต่างไปจากการคาดการณ์ดังกล่าวหรือไม่ 
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh