efinancethai

efin Review

28 หุ้นเครื่องหมาย C แบบใหม่ ศึกษาให้ดีก่อนลงทุน

28 หุ้นเครื่องหมาย C แบบใหม่ ศึกษาให้ดีก่อนลงทุน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน หนึ่งในเกณ์ดังกล่าวคือ การใช้เครื่องหมาย "C" ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 เครื่องหมาย ได้แก่ CB (Business) ธุรกิจมีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน, CS (Financial Statement) ธุรกิจมีปัญหางบการเงิน, CC (Non-Compliance) บริษัทไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ และ CF (Free Float) จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์


ซึ่งการปรับปรุงเครื่องหมายตระกูล C แบ่งตามเหตุที่มาของการขึ้นเครื่องหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือใช้เตือนนักลงทุนได้ทันท่วงที ที่สำคัญหลักทรัพย์เหล่านี้จะต้องซื้อด้วยบัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance) เท่านั้น 


"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้รวบรวม 28 หุ้น ที่ติดเครื่องหมาย C และความหมายของทั้ง 4 เครื่องหมายให้ทราบดังนี้

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh