efinancethai

efin Review

เทียบ 3 กองทุนลดหย่อนภาษี ต้อนรับ TESG ประเดิมลงสนาม 8 ธ.ค.นี้

เทียบ 3 กองทุนลดหย่อนภาษี ต้อนรับ TESG ประเดิมลงสนาม 8 ธ.ค.นี้

 

เข้าเดือนสุดท้ายของปี 66 โดยหลายคนอาจเพิ่งเริ่มวางแผนการลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี หรือต้องการหาช่องทางลดหย่อนภาษีเพิ่ม ซึ่งถือว่าอาจเป็นจังหวะดีเพราะในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ จะมีกองทุนรูปแบบใหม่เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี นั้นคือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) หรือ กองทุนรวม TESG จำนวน 22 กองทุน จาก 16 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน


ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไทย และตราสารหนี้ไทย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยิน ตามหลัก ESG ประกอบด้วยมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม(Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) อาทิ หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings หรือตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน ESG Bond


"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้รวบรวมข้อมูลเงื่อนไขของ 3 กองทุนที่ใช้ลดหย่อนภาษี ทั้ง TESG , กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Fund) หรือ SSF , กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือ RMF รายละเอียดดังนี้

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh