efinancethai

efin Review

ตัวอย่างเจ้าของบริษัท เรียนจบไม่ตรงสาย!

ตัวอย่างเจ้าของบริษัท เรียนจบไม่ตรงสาย!

การจะเป็นเจ้าของกิจการหรือบริษัทได้นั้น ผู้บริหารหลายคนต้องมีความเชี่ยวชาญหรือได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานการต่อยอดประกอบอาชีพได้ แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อย ที่การทำงานในชีวิตจริง อาจจะสวนทางกับสายวิชาที่ได้เล่าเรียนมา

 

ซึ่งมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหลายท่าน ที่เมื่อไปดูประวัติการเรียน สมัยปริญาตรีพบว่า สาขาวิชาที่เรียนมา กับธุรกิจที่บริหารอยู่ในปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงยกตัวอย่างเจ้าของบริษัทที่เรียนจบไม่ตรงสายว่ามีใครกันบ้าง

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh