efin Review

ส่องความคืบหน้า IPO เตรียมเข้าเทรดปีนี้

ส่องความคืบหน้า IPO เตรียมเข้าเทรดปีนี้

     ใกล้จะหมดไตรมาสแรกของปี 65 กันแล้ว ซึ่งเพียงไตรมาสเดียว เราก็ได้เห็นบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ หรือที่เรียกติดปากว่าหุ้น IPO เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยแล้ว 5 บริษัท ซึ่ง 4 ใน 5 บริษัทที่เข้ามา ราคาเปิดการซื้อขายเหนือราคาจอง นั่นทำให้นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นกับหุ้น IPO ของไทย  

 

    สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้รวบรวม และติดตามความคืบหน้า  หุ้น  IPO ที่คาดว่าจะเข้ามาซื้อขายในปีนี้ ว่ายังมีบริษัทไหนที่น่าสนใจ และมีความคืบหน้าในการยื่นไฟลิ่งไปถึงไหนกันแล้ว ซึ่งปัจจุบันพบว่ามี 19 บริษัท ที่มีความคืบหน้าในการเข้าระดมทุนทั้งใน SET และ mai โดย บริษัทที่มีแผนที่ชัดเจนว่าจะเข้าระดมทุนในช่วงไตรมาส 2/65 นี้ มีจำนวน 5 บริษัท และคาดว่า บริษัทอื่นๆ น่าจะทยอยเข้าซื้อขายเป็นลำดับต่อๆ ไป   


 

 

 

 

 

    สำหรับ 5 บริษัท ที่เตรียมเข้าซื้อขายในไตรมาส 2/65 มีดังนี้ 

    บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ JDF โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น ที่ราคา 2.60 บาท/หุ้น ซึ่งเปิดให้จองซื้อในวันที่ 29 – 31 มี.ค. 65 และ คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 7 เม.ย.65 ในหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม 

    บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS โดยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ของ PLUS เรียบร้อยแล้วตามแผน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจอุตสาหกรรม และ คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนภายในไตรมาส 2/65

    บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และ ร่างหนังสือชี้ชวน(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 94 ล้านหุ้น(พาร์ 0.50 บาท/หุ้น) เมื่อ 19 พ.ย. 64 เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เบื้องต้นคาดว่า จะสามารถเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ จดทะเบียนใน mai ได้ในไตรมาส 2 ปีนี้

    บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) หรือ CEYE โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของ CEYE ที่ได้ยื่นขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และ คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการในช่วงไตรมาส 2/65 และ ปัจจุบันเตรียมนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์) ในช่วงปลายเดือนมี.ค.65

    บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STP ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่า จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 2/65


 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh