efin Review

เปิด 10 มาตรการสู้พลังงานแพง ชุดล่าสุดของรัฐบาล

เปิด 10 มาตรการสู้พลังงานแพง ชุดล่าสุดของรัฐบาล

    หลังจากราคาพลังงานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทบกับราคาน้ำมัน และราคาสินค้าในประทเศให้ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีกระแสเรียกร้องให้รัฐบาล ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้ประชาชน จนล่าสุดหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทาง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากปัญหาราคาพลังงาน

    โดยมาตรการดังกล่าว จะครอบคลุมทั้ง ก๊าซหุงต้ม ราคาน้ำมัน ราคา NGV รวมถึงค่าไป และกการลดเงินสมทบประกันสังคม ในช่วงพ.ค.-ก.ค. 65 อย่างน้อย 10 มาตรการ โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุม เป็นวาระเร่งด่วนต่อไป ดังนี้

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh