efin Review

5 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นแค่ไหน?

5 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นแค่ไหน?

    รู้หรือไม่ในช่วง 5 ที่ผ่านมาจำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 1 เท่าตัว และทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง

    โดยจากข้อมูลฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่าจำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ สิ้นปี 64 จำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นไต่สู่ระดับ 3.1 ล้านราย เพิ่มขึ้นกว่า 105% จากสิ้นปี 60 ที่อยู่ระดับ 1.5 ล้านราย ขณะที่จำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติศาสตร์ (นิวไฮ) โดยมีจำนวนบัญชีสูงกว่า 5.2 ล้านบัญชี หรือเพิ่มขึ้นกว่า 138% จากสิ้นปี 60 ที่อยู่ระดับ 2.1 ล้านบัญชี

    ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น อาทิ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต,การเชื่อมโยงระบบการซื้อขายกับระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์,การทำงานที่บ้าน (Work from Home) และนโยบายการกระจายการจัดสรรหุ้น IPO

    นอกจากนี้นักลงทุนรายใหม่เข้ามาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินการสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 64 ที่มีจำนวนนักลงทุนรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงถึง 940,000 ราย หรือในปีเดียวมีจำนวนบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เปิดใหม่กว่า 1.7 ล้านบัญชี

 

 

   บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh