efin Review

หุ้นไทย ร่วมใจรักษ์โลก

หุ้นไทย ร่วมใจรักษ์โลก

     ปัจจุบันกระแสการลงทุนทั่วโลกหนุนธุรกิจสายกรีนและนวัตกรรมยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ในช่วงที่ผ่านมา 

    โดยนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้แสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พร้อมตั้งเป้าให้ไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ได้ในปี 2065 

    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย " จึงได้รวบรวมบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของไทย  ที่ตื่นตัวในการร่วมใจรักษ์โลกและแสดงเจตนารมณ์ประกาศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ดังนี้ 


    
    
 1.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP 

    BCP ประกาศตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยมีแผนจะเน้นการลงทุนต่างๆในกลุ่มธุรกิจสีเขียวเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีรายได้จากธุรกิจกลุ่มฟอสซิลประมาณ 60% และกลุ่มธุรกิจสีเขียว 40% โดยเป้าหมายระยะสั้นคาดหวังในอีก 5 ปี จะดำเนินธุรกิจกลุ่มสีเขียวให้มีรายได้ระดับ 50% และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจแบบไม่เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดนมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ มีแนวทางปรับปรุงคุณภาพของการผลิตโรงกลั่น,การปลูกป่า,การทำสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging) และแผนการทำให้ผู้ที่ต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯให้คนอื่นลดแทนให้ได้ รวมถึงการศึกษาการรวมตัวเพื่อธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

 

2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัทในเครือ

    PTT ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ Carbon Capture Storage and Utilization (CCSU), การซื้อขายคาร์บอนเครดิต, การปลูกป่า, การใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต, การใช้พลังงานไฮโดรเจน,การทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG และการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ขณะที่ล่าสุด PTT ยังจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

 

3.บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP 

    PTTEP ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทให้ได้อย่างน้อย 25% ภายในปี 73 ส่วนกลยุทธ์หลักคือการเดินหน้าโครงการ Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) หรือการดักจับและจัดเก็บคาร์บอนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก,ศึกษาการใช้ประโยชน์จากคาร์บอน ตลอดจนวางบทบาทเป็น Cautious Diversified Player ในโครงการ Gas to Power โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเมียนมา รวมทั้งสนใจธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานรูปแบบใหม่ อาทิ ไฮโดรเจน เป็นต้น

 

4.บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP 

    TOP ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เช่นกัน หลัง TOP เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และให้คำมั่นสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในการประชุม Global Compact Network Thailand Annual Forum (GCNT Forum) ประจำปี 64 ที่ผ่านมา


 

5.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC 

    PTTGC ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยบริษัทประกาศทุ่มงบกว่า 5,000 ล้านเหรียญฯหรือประมาณ 165,000 ล้านบาท ใช้ลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งในเบื้องต้นจะลงทุนราว 1,000 ล้านเหรียญฯภายในปี 73 เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนลง 20% โดยใช้กลยุทธ์หลักๆคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการใช้พลังงาน,การปรับพอร์ตโฟลิโอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ไปสู่คาร์บอนต่ำโดยเน้นลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษมูลค่าสูง และการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำด้วยการจัดหาและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆในการดักจับคาร์บอนผ่านแนวทางต่างๆ เป็นต้น

 

6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC 

    IRPC ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การก้าวไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กร Net Zero Emission โดยวางเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ในปี 73 โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานแห่งอนาคต รวมทั้งพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน เช่น การขยายโครงการ Floating Solar และโครงการ Solar Farm ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง,การพัฒนาวัสดุเคลือบแผง Solar Cell ลดความร้อน และส่วนประกอบอุปกรณ์เก็บพลังงานสำรองให้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

 

7.บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG 

    BCPG ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 โดยกลยุทธ์หลักคือ การดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน โดย BCPG กำลังก้าวเข้าสู่การเป็น Carbon Neutral ในต้นปี 65 และตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยล่าสุด BCPG เป็นหนึ่งในผู้จัดตั้ง Carbon Markets Club แพลทฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการแก้ปัญหาโลกร้อนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตกันได้ตามความสมัครใจ

 

8.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM 

    BGRIM ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยกลยุทธ์หลักคือ เป้าหมายร่วมกันในการมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพและเข้าถึงได้ พร้อมตั้งเป้าที่จะลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 45% ภายในปี 73 ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ประกาศขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศมาเลเซียและประเทศโปแลนด์

 

9.บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP 

    CKP ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะคงสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวม จากปัจจุบัน CKPower มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วน 89% ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

 

10.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK 

    KBANK ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 จากการดำเนินงานของธนาคาร (ขอบเขตที่ 1 และ 2) พร้อมกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ โดยเตรียมอัดฉีดเงินอย่างน้อย 1-2 แสนล้านบาท ในการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน รวมถึงจะเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

11.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC 

    SCC ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การดำเนินงานด้านกลไกราคาระบบซื้อขายการปล่อยมลพิษ (ETS) เพิ่มส่วนแบ่งของชีวมวลและพลังงานหมุนเวียน, เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน,การวิจัยและพัฒนา (R&D) ของเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางแก้ไขปัญหา และการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและความยืดหยุ่นของสภาพอากาศ,การฟื้นฟูสภาพป่า และแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมกำหนดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ในปี 68 และ 28% ภายในปี 73


 

12.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS 

    BTS ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 โดยมีนโยบายในการเป็นผู้นำในการลดคาร์บอนในภาคคมนาคมขนส่งในประเทศไทย เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่ง ขณะที่ล่าสุดได้ร่วมกับพันธมิตร 11 องค์กร ร่วมกันส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตในระบบ T-VER โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REC)

 

13.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF 

    CPF ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การกำหนดให้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจในเครือฯได้ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ,การปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีแบบแม่นยำ,การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ,การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,การใช้พลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงการนำของเสียกลับมาเป็นพลังงาน

 

14.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL 

    CPALL ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือซีพี โดยมีมีกลยุทธ์ที่สำคัญจาก 3 แนวทาง 1. ลดการปล่อยจากทางตรง ทางอ้อม และทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งจากการซื้อสินค้าและบริการ การขนส่ง การจัดเก็บ รวมถึงของเสียจากการดำเนินงาน, 2. สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และ 3. การดูดซับคาร์บอนด้วยการปลูกต้นไม้และรักษาพื้นที่ป่าเพิ่มดูดซับคาร์บอนด้วยการเพิ่มปริมาณต้นไม้ เพื่อให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิกลายเป็นศูนย์ โดยมีแผนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในร้านเซเว่นฯ 2,462 สาขา และในศูนย์กระจายสินค้าซีพีออลล์จำนวน 20 แห่ง

 

15.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO 

    MAKRO ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือซีพี โดยมีแผนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใน MAKRO จำนวน 70 สาขา

 

16.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE 

    TRUE ตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือซีพีเช่นกัน โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ มีแผนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนเสาสัญญาณทรูจำนวน 3,238 แห่งบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh