efin Review

รู้หรือไม่? หุ้นเหล่านี้ มีจุดเริ่มต้นจากภูธร

รู้หรือไม่? หุ้นเหล่านี้ มีจุดเริ่มต้นจากภูธร

    ปัจจุบันพบว่า มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ณ วันที่ 18 ต.ค. มีมากถึง 763 บริษัท แบ่งเป็น SET 582 บริษัท และ mai 181 บริษัท และจากการสำรวจข้อมูล พบว่ามีหลายบริษัท ที่จดทะเบียนและมีจุดกำเนิดมาจากต่างจังหวัด 

    โดยบริษัทที่มาจากภูธรเหล่านี้ มีมาร์เก็ตแชร์มากกว่าแสนล้านบาท และเป็นที่สนใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก ซึ่ง "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนจากต่างจังหวัดที่นักลงทุนคุ้นชื่อกันดีว่า ดังนี้ 

 

 

ภาคเหนือ 

***เชียงราย 

    โดยบริษัทที่มีจุดกำเนิดมาจากจังหวัดเชียงราย คือ TNP :  บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" ซึ่งก่อตั้งในปี 2508 โดยใช้ชื่อว่า "โง้วทองชัย" โดยเริ่มจากร้านขายของชำและสินค้าในครัวเรือนในเทศบาลเชียงราย ปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อยู่ที่ 4,640 ล้านบาท 

***เชียงใหม่ 
    โดยจากการสำรวจ พบว่า มีถึง 4 บริษัท ที่มาจากจังหวัดนี้ ประกอบด้วย

    1.บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CM ดำเนินธุรกิจ ผลิตและส่งออก ผักแปรรูปแช่แข็ง เช่น ถั่วแขกแช่แข็ง, ถั่วแระแช่แข็ง,ข้าวโพดหวานแช่แข็ง, ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และ ผักผสมแช่แข็ง ปัจจุบัน บริษัทมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 1,128.19 ล้านบาท 
    2.บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ CMR ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 13,759.09 ล้านบาท 
    3.บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) หรือ CRD ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 720 ล้านบาท 
    4.บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN โดยบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท "KC" และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร โดยบริษัทมีมาร์เก็ตแชร์ปัจจุบันอยู่ที่ 4,772.98 ล้านบาท 

***ลำปาง
    สำหรับบริษัทที่มีจุดเริ่มต้นมาจากลำปาง มี 1 บริษัท คือ บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT โดยบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว สำหรับการใช้งานในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารหรือบ้านที่อยู่อาศัย โดยปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 602.49 ล้านบาท 

***อุตรดิตถ์
    ส่วนบริษัทที่มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อไม่นานมานี้ ก็คือ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่น ซึ่งปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์สูงถึง 17,187.20 ล้านบาท

***นครสวรรค์ 
    โดยปัจจุบันมีบริษัทที่มาจากนครสวรรค์ 1 บริษัท และนักลงทุนหลายท่านน่าจะรู้จักกันดี นั่นก็คือ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS นั่นเอง ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรที่เกี่ยวกับผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดินชีวภาพ โดยปัจจุบันมีมูลค่ามาร์เกตแชร์สูงถึง 21,037 ล้านบาท 

***เพชรบูรณ์ 
    ซึ่งในปัจจุบัน มี 2 บริษัท ที่มีจุดกำเนิดมาจากจังหวัดดังกล่าว และที่สำคัญ 2 บริษัทนี้ยังถือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่สำคัญด้วย นั่นก็คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ถึง 89,254.91 ล้านบาท และอีกบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในปีนี้นั่นก็คือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ที่ให้บริการสินเชื่อ ให้บริการเช่าซื้อ และให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และบริการที่เกี่ยวเนี่องอื่น ๆ โดยปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 80,004.97 ล้านบาท

***สุโขทัย 
    หากพูดถึงหุ้นที่มาจากจังหวัดนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ซึ่งดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และมือสองทุกยี่ห้อ ผ่านผู้จัดจำหน่ายทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และปัจจุบันได้ให้บริษัทสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล มีสาขาครอบคลุมไปแล้วทั่วประเทศ แถมยังมีมาร์เก็ตแชร์สูงถึง 132,500 ล้านบาท 

 

ภาคกลาง-ตะวันออก

***ชัยนาท 
    หลายคนอาจไม่รู้ว่า บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA มีจุดเริ่มต้นมาจากที่นี่ โดยบริษัทมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำหรับปัจจุบัน บริษัทออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมในยุโรป มีมูลค่ามาร์เก็ตแชร์ถึง 6,776.25 ล้านบาท 

***สระบุรี 
    ด้านจังหวัดสระบุรี พบว่า มีหุ้นถึง 2 บริษัท ที่มีที่มาจากจังหวัดนี้ ประกอบด้วย บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) หรือ SUTHA หรือเดิมคือ สระบุรีปูนขาว ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาว โดยปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,344.00 ล้านบาท และอีกบริษัทคือ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ถึง 1,512.04 ล้านบาท 

***พระนครศรีอยุธยา 
    บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH โดยประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชธานี" และ "โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ" สำหรับปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 9,525 ล้านบาท 

***ชลบุรี 
    สำหรับจังหวัดนี้เรียกว่าเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมก็ไม่ผิดและมีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งตั้งอยู่ที่นี่ โดยจากการทำข้อมูล เราได้ตัดบริษัทที่มีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมออก และนำเฉพาะบริษัทที่มีพื้นเพ หรือ จุดกำเนิดจากชลบุรีโดยแท้จริง ซึ่งมีถึง 5 บริษัทด้วย กัน ประกอบด้วย

 

    1.บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ถึง 2,458.51 ล้านบาท

    2.บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ถึง 1,248 ล้านบาท 
 

    3.บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 โดยบริษัทให้บริการขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้ประกอบการเดินรถรับจ้างไม่ประจำทาง ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,043.93 ล้านบาท 

     4.บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตสำเร็จ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,854.58 ล้านบาท

     5.บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) หรือ EASON ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ หมึกพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ สีอุตสาหกรรมอื่นๆ และ การลงทุน ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,031.51 ล้านบาท 

***ระยอง 
    สำหรับจังหวัดระยอง มีบริษัทจดทะเบียนที่มีจุดกำเนิดจากที่นี่ ถึง 5 บริษัทด้วยกัน ประกอบด้วย

     1.บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี มีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 1,358.28 ล้านบาท

     2.บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,832.62 ล้านบาท  
    

     3.บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE บริษัทจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุง มีมาร์เก็ตแชร์ 1,060.80 ล้านบาท

     4.บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKN ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 6,360 ล้านบาท และ

    5.บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตร มีมาร์เก็ตแชร์ 1,957.20 ล้านบาท      

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

***ขอนแก่น 
    โดยจากการสำรวจพบว่า มีถึง 4 บริษัท ที่มาจากจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

     1.บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO โดยบริษัทออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ เป็นต้น ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,481.90 ล้านบาท

     2.บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) หรือ KCM ประกอบธุรกิจขึ้นรูปแผ่นเหล็กตามรูปแบบและขนาดตามความต้องการของลูกค้าสำหรับใช้เป็นแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก รวมทั้งขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างหลังคาและผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน "รถถัง''(TANK) ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 734.40 ล้านบาท

 
     3.บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 3,357.90 ล้านบาท

     4.บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ACG ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยมีมาร์เก็ตแชร์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,548.00 ล้านบาท

***นครราชสีมา
    บริษัทที่มีจุดกำเนิดมาจากจังหวัดนี้ นั่นก็คือ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCSGH ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 8,158.75 ล้านบาท      

***บุรีรัมย์ 
    โดยบริษัทจดทะเบียนที่มาจากบุรีรัมย์ มีด้วยกัน 2 บริษัท ประกอบด้วย

      1.บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BRR โดยบริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 5,400.46 ล้านบาท

       2.บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 12,422.10 ล้านบาท      

***มหาสารคาม 
    บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โดยเป้าหมายในการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของ DHOUSE คือ เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของภาคอีสานในอนาคต โดยปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,024.80 ล้านบาท  

***ร้อยเอ็ด
    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์สูงถึง 99,856.26 ล้านบาท      

***อุดรธานี 
    บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEW ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟูป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 500.00 ล้านบาท      

***อุบลราชธานี 
    บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร เดิมคือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. อุบลวัสดุ” เพื่อจำหน่ายสินค้าจำพวกเหล็ก วัสดุมุงหลังคา ไม้อัด และสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์สูงถึง 61,159.79 ล้านบาท 

 

ภาคใต้

***กระบี่
    บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  หรือ UVAN ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 8,178.00 ล้านบาท      

***ชุมพร 
    บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ CFRESH ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 3,801.11 ล้านบาท      

***ตรัง 
    บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง" ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 1,332 ล้านบาท 

***ภูเก็ต 
    บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SCP ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ งานบริการขนส่ง, ตอก และการติดตั้ง ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า รายใหญ่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 1,830.00  ล้านบาท     

***สงขลา
    โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในจังหวัดสงขลาถึง 5 บริษัทด้วยกัน ประกอบด้วย

    1.บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) หรือ     CHOTI ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกประเภทกุ้งและหมึ่กแช่แข็ง ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 592.50 ล้านบาท
 

    2.ยังมีบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ KK ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อร้าน "เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์" โดยปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 699.20 ล้านบาท      
 

    3.บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ดำเนินธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภทกล่องกระดาษ ได้แก่ กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟเซ็ท กล่องลูกฟูก ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 834.00 ล้านบาท เอส.แพ็ค ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2525 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมีโรงงาน รวมสองแห่งตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่และกรุงเทพฯ เอส.แพ็ค มีลูกค้าหลักคือบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงมือยาง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ฟาสต์ฟู้ด และในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
 

    4.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 51,840.00 ล้านบาท      
 

    5.บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์ มีมาร์เก็ตแชร์ 88,045.29 ล้านบาท     

***สุราษฎร์ธานี 
 

    บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE ดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ที่ 1,164.80 ล้านบาท 
 

    นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือจำนวน 3 เส้นทางระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างอำเภอเกาะสมุย-เกาะพะงัน ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่มีในปัจจุบันจำนวน 14 ลำ รวมทั้งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และรถตู้โดยสารบริการต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ 530.14 ล้านบาท     

***ประจวบคีรีขันธ์ 
 

    บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) หรือ BSBM ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย โดยปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี และมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 1,950.84 ล้านบาท 

    โดยจากการทำข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. พบว่า ทั้ง 48 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ 757,106.73 ล้านบาท คิดเป็น 3.99% ของมูลค่ารวมตลาดที่อยู่ที่ 18,945,867 ล้านบาท บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh