efin Review

โครงการของ ปตท.สผ. อยู่ที่ไหนบนโลกบ้าง?

โครงการของ ปตท.สผ. อยู่ที่ไหนบนโลกบ้าง?

      บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP บริษัทสำรวจปิโตรเลียมอันดับ 1 ของไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่นักลงทุนในตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศรู้จักเป็นอย่างดี เนื่องจากมีโครงการสำรวจ ขุดเจาะ ปิโตรเลียม ทั้งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ กระจายอยู่ทั่วโลก  

    ทาง "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้รวบรวมโครงการต่างๆ ของ PTTEP ทั่วโลก ว่า ขณะที่ได้เจาะสำรวจปิโตรเลียมไปแล้วกี่แห่ง (นับเฉพาะดำเนินการผลิต) และอยู่ที่ประเทศไหนบ้าง ดังนี้ 

    * ข้อมูลจาก เว็บไซต์ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  https://www.pttep.com/ 

 

โครงการในประเทศไทย จำนวน 15 โครงการ 

 


 

 

โครงการทั่วโลก จำนวน 16 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการในอาเซียน 10 โครงการ และที่อื่นๆ อีก 6 โครงการ   

 


 

     นอกจากโครงการที่เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว ยังมีโครงการ ที่ PTTEP จัดกลุ่มตามระยะดำเนินการอีก  2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ระหว่างพัฒนา และกลุ่มที่อยู่ในช่วงกำลังสำรวจ โดยพอจะสรุปคร่าวๆ  ตามแต่ละภูมิภาคดังนี้

 

ประเทศไทย 


    - มี  3 โครงการที่อยู่ในระยะสำรวจ คือ โครงการ จี 1/61 , จี 9/43 และ จี 2/61 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย โดยโครงการที่นักลงทุนจับตามากสุดคือ จี 1/61 หรือแหล่งเอราวัณ ที่ล่าสุด ทาง PTTEP ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องยังติดปัญกับทางเชฟรอน ซึ่งทาง PTTEP ยืนยันว่าจะเข้าไปดำเนินการได้ภายในปีนี้

    โดย PTTEP แจ้งว่า โครงการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ดำเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ส่วนโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ แต่บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซฯ และการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเตรียมแท่นผลิต เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าพื้นที่ได้ และผลิตก๊าซฯ ได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตโดยเร็วที่สุด


    
อาเซียน 


    - ยังคงมีโครงการรอเข้าสำรวจใน 3 ประเทศ ทั้งมาเลเซีย (3 โครงการ) เวียดนาม (2 โครงการ) และเมียนมา (4 โครงการ)

    PTTEP ชี้แจงว่า โครงการใน มาเลเซีย ที่อยู่ระหว่างการสำรวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงการซาราวักทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เอสเค 410 บี แหล่ง Lang Lebah  คาดว่าจะประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้ในปลายปี 65 ถึงต้นปี 66  ส่วนเอสเค 417 กำลังดำเนินการเจาะหลุมสำรวจ Nangka-1 เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา  ส่วนเอสเค 405 บี และเอสเค 438 ได้เริ่มศึกษาศักยภาพในพื้นที่และแหล่งใกล้เคียงเพิ่มเติม ด้านเอสเค 314 เอ อยู่ระหว่างการแปลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้เพื่อวางแผนเจาะหลุมสำรวจ จำนวน 2 หลุมในปี 65 ต่อไป 

    ด้านโครงการพีเอ็ม 407 อยู่ระหว่างการศึกษาประเมินศักยภาพปิโตรเลียม โดยได้ดำเนินการประมวลคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/64 เพื่อวางแผนการเจาะหลุมสำรวจ 2 หลุมในช่วงปี 65 - 66 ส่วนโครงการพีเอ็ม 415 อยู่ระหว่างการศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมคงเหลือของโครงการ หลังจากการเจาะหลุมสำรวจ JELAWAI-1&1ST1 และ BEBARU-1

    ส่วนในเวียดนาม โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และ 52/97 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

    ขณะที่ในเมียนมา PTTEP ชี้แจงว่า  โครงการที่อยู่ระหว่างการสำรวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงการเมียนมา เอ็ม 3 ได้รับการอนุมัติแผนพัฒนา โครงการ (FDP) ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปสัญญาแนบท้าย PSC (PSC Supplementary) และการเตรียมการต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่การพัฒนาแหล่งเอ็ม 3 ต่อไป สำหรับโครงการ Domestic Gas to Power ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รัฐประหารและสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงการได้รับผลกระทบและมีความล่าช้าจากแผนเดิม ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

 

ตะวันออกกลาง 


    - มี 2 ประเทศที่กำลังสำรวจคือ โอมาน (1 โครงการ) และสหรัฐอาหรับเอมิเรต หรือ ยูเออี (3 โครงการ)

     โดยโครงที่กำลังสำรวจได้แก่ การโอมาน ออนชอร์ แปลง 12 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการสำรวจแบบคลื่นไหวสะเทือน 3 มิติ (3D seismic acquisition) เพื่อประเมินศักยภาพทางปิโตรเลียมสำหรับการวางแผนเจาะหลุมสำรวจในปี 66 ต่อไป
    
    ส่วนในยูเออี เป็นพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ได้แก่ โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนสำรวจ โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 อยู่ระหว่างการเตรียมการเจาะหลุมสำรวจ จำนวน 1 หลุม โดยจะเริ่มเจาะไปเมื่อต้นเดือนส.ค.64ที่ผ่านมา โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 3 ได้รับการรอนุมัติ Appraisal plan of Pre-existing discovery จาก ADNOC เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยา 

 

แอฟริกา 


    - มี 2 ประเทศที่กำลังอยู่ในระยะพัฒนา คือ แอลจีเลีย และโมซัมบิก ประเทศละ 1 โครงการ  และ  1 ประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงสำรวจคือ แองโกลา 1 โครงการ 

    โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเจาะหลุมผลิต และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในครึ่งปีหลังของปี 64 ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมทั้งมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต เป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 69

    ขณะที่โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของโมซัมบิก ได้เริ่มงานฐานรากสำหรับโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก งานก่อสร้างท่าเรือชั่วคราว และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่โครงการ รวมถึงงานขุดร่องน้ำเพื่อวางท่อก๊าซนอกชายฝั่ง ทั้งนี้เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโครงการได้บรรลุเงื่อนไขการกู้เงินรูปแบบ Project Finance เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และได้ แต่จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เมือง Palma  เป็นผลให้ผู้ดำเนินการตัดสินใจอพยพพนักงานของโครงการทั้งหมดออกจากพื้นที่ และได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้รัฐบาลโมซัมบิกเพื่อรักษาความปลอดภัย และประกาศหยุดดำเนินการก่อสร้างด้วยเหตุสุดวิสัย (Force Majeure)

 

อเมริกา 


    - มีโครงการสำรวจอยู่ 5 โครงการ โดยอยู่ใน แคนาดา 1 โครงการ เม็กซิโก และ บราซิลประเทศละ 2 โครงการ 

    โดยในแคนาดา มีโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้าของแคนาดา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม

    ส่วนในบราซิล ได้แก่ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากหน่วยงานรัฐสำหรับการเจาะสำรวจ และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาปิโตรเลียม

    และในเม็กซิโก ได้แก่ โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges  อยู่ในขั้นตอนการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติม โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)  อยู่ระหว่างเจาะหลุมประเมิน Polok-2DEL โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนต.ค.64

 

ออสเตรเลีย 


    -  มีโครงการสำรวจอยู่ 1 โครงการ  คือโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ประกอบด้วย 7 แปลงสัมปทาน สำหรับ แหล่งแคช-เมเปิล และแหล่งออคิด ซึ่งอยู่ในระหว่างการสำรวจ (Exploration Phase) โครงการมีแผนที่จะพิจารณาแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ต่อไป           บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh