efin Review

หนี้เสียแบงก์ ครึ่งปีแรกพุ่งขึ้นแค่ไหน!

หนี้เสียแบงก์ ครึ่งปีแรกพุ่งขึ้นแค่ไหน!

     “หนี้เสีย” คำ ๆ นี้ เป็นสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ไม่อยากจะได้ยิน เพราะสะท้อนว่า เงินที่ปล่อยสินเชื่อไปให้กับลูกค้านั้น ลูกค้าไม่สามารถขำระหนี้ได้ กลายเป็นหนี้เสีย และ นำไปสู่การตั้งสำรองของธนาคาร ซึ่งปัญหาหลัก ๆ มาจาก รายได้ของลูกหนี้ลดลง ด้วยภาวะทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะในประเทศ ซึ่งดูจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้เสียชีวิต

     โดยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงไตรมาส 2/64 จะเห็นการเพิ่มขึ้นของ NPL ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แทบทุกแห่ง ยกเว้น ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTB เท่านั้น ที่ NPL ลดลง ถึงแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะออกเครื่องมือ และ มาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และ การผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ NPL ของธนาคารพาณิชย์ลดลงแต่อย่างใด

 

      การแก้ไขปัญหา NPL ของธนาคารพาณิชย์มีด้วยกัน 2 ส่วน อย่างแรก คือ การตัดหนี้สูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพ อย่างที่สอง คือ ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพออกไป โดยในไตรมาส 2/64 มีเพียง ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB เท่านั้นที่ขายหนี้ออกไป 

    เห็นได้ว่า ธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซายาวนาน มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด แต่ก็ยังไม่ได้ผล ซึ่งแน่นอนว่า ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี และ ลูกจ้างแรงงาน และ ดูเหมือนว่า ทางธนาคารพาณิชย์ได้แบก พยุง ชะลอ การเพิ่มขึ้นของ NPL จนจะเต็มกำลังความสามารถแล้ว ทั้งนี้ หลายฝ่ายประเมินแล้วว่า สถานการณ์ NPL จะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และ ลากยาวไปถึงปีหน้าอย่างแน่นอน บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh