efin Review

รู้หรือไม่? ครึ่งแรกปี 64 ไทยส่งออกอะไรมากสุด

รู้หรือไม่? ครึ่งแรกปี 64 ไทยส่งออกอะไรมากสุด

   หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 และระลอก 4 ที่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ความหวังของการฟื้นเศรษฐกิจ การเดินหน้าเปิดประเทศเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวหวังพึ่งพิงรายได้ภาคการท่องเที่ยว จึงเป็นความหวังที่ริบหรี่เต็มที ดังนั้นเศรษฐกิจปีนี้ที่เป็นไปอย่างยากลำบาก จึงมีพระเอกตัวจริง จาก "การส่งออก"  ที่กลายเป็นกลไกหลัก และกลไกเดียวที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้  หลังหลายประเทศเริ่มกลับมาเปิดประเทศทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

     การส่งออกของไทยเริ่มเห็นแสงในปลายอุโมงค์ที่ชัดเจนขึ้น สะท้อนได้จากยอดการส่งออกที่เติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลายสำนักแม้หันมาหั่นเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจไทย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดที่รุนแรงขึ้น แต่ในทางกลับกัน ได้เพิ่มเป้าหมายภาคการส่งออกที่หลายสำนักประเมินว่าปีนี้ยังเติบโตเป็นเลขสองหลัก

     จากภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ยอดส่งออกของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากเดือน มิ.ย. 64 การส่งออกยังเติบเติบโตสูงสุดในรอบ 11 ปี คิดเป็นมูลค่า 23,699.43 ล้านดอลลาร์ หรือเติบโต 43.82% หนุนให้มูลค่าการส่งออกของไทยช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.64) มีมูลค่าส่งออก 132,334.65 ล้านดอลลาร์ หรือ เพิ่มขึ้น15.53%

   แม้ว่าสินค้าเกษตรของไทยจะมีการอัตราการเติบโตในระดับที่สูงโดยเดือน มิ.ย.64 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 แต่หากพิจาณาสินค้าส่งออกสำคัญของไทยสูงสุด 10 อันดับแรก ยังคงเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ได้ดังนี้


 หากพิจารณาจากโครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีแรก มีมูลค่ารวมคิดเป็นเงินบาท ราว 4 ล้านล้านบาท แบ่งได้เป็น

     1. สินค้าอุตสาหกรรม  มีมูลค่ารวม 3.198 ล้านล้านบาท คิดเป็น 79.6% ของมูลค่าส่งออก
     2. สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม ,ปศุสัตว์ , ประมงค) มีมูลค่ารวม 396,825.6 ล้านบาท คิดเป็น 9.9% 
     3.สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่ารวม 284,668 ล้านบาท คิดเป็น 7.1%
     4.สินค้าแร่และเชื้อเพลิง มีมูลค่ารวม 137,711.4 ล้านบาท คิดเป็น 3.4%
     5. อื่นๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน) มีมูลค่า 1.8 ล้านบาท 

     แม้ส่งออกไทยจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ช่วยพยุงเศรษฐกิจท่ามกลางแรงพายุโควิดที่โหมกระหน่ำรุนแรง ขณะที่ยังมีความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าและไม่สามารถคาดเดาได้ว่า "ภาคส่ง
ออก" ของไทยจะยังเป็นพระเอกได้อีกนานแค่ไหน

    
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh