ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย CB หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

Investor Relations Info : VPO


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

การขึ้นเครื่องหมาย Caution เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย CB ชื่อย่อหุ้น - บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (VPO) เหตุผลการขึ้น CB : - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 13 พ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ ข้อมูลการดำเนินการ การดำเนินการ : -หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งเเต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้ -ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ______________________________________________________________________ ๏ปฟ


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   10/05/24   เวลา   8:40:12