บล.ฟิลลิป : TKS แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 13.60 บาท

www.irplus.in.th Investor Relations Info : TKS
 

 

1Q65 กำไรโต 32.8% y-y ทั้งจาก TKS และบริษัทร่วม
  1Q65 กำไร 141 ลบ. +32.8% y-y : รายได้-15.4% ที่ 398 ลบ. และต้นทุน -20.5% จากการขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติกไป 3Q64 แต่ได้การโตในงานฉลาก/บรรจุภัณฑ์ป้องกันปลอมแปลงและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซึ่งมี GPM ที่สูงมาชดเชย GPM รวมเพิ่มขึ้นเป็น 32.8% จาก 28.4% และ SG&A -23.3% จากการคุมค่าใช้จ่ายและขายธุรกิจบัตรพลาสติกไป ทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์กำไร +20.5% อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก SYNEX และ PTECH +38.7% ตามกำไรที่ดีขึ้น
  2Q65 แนวโน้มกำไรน่าจะอ่อนตัวลง q-q : ธุรกิจสิ่งพิมพ์น่าจะยังดีต่อเนื่อง โดยรายได้น่าจะใกล้เคียง q-q และ GPM น่าจะไม่น้อยกว่า 30% แต่บริษัทร่วมกำไรอาจอ่อนลงจาก PTECH ที่กำไรดีขึ้นใน 1Q65 มาจากการขายสินทรัพย์ไม่น่าจะมีเข้ามาอีก และ SYNEX อาจมีผลกระทบด้านต้นทุนจากเงินบาทอ่อนค่า
 แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 13.60 บาท : ยังคงคาดการณ์กำไรปีนี้ที่ 493 ลบ. ไว้ก่อน คงราคาพื้นฐานที่ 13.60 บาท(P/E 14 เท่า) ราคาหุ้นอ่อนตัวลง มี upsideมากขึ้น ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จาก “ทยอยซื้อ”


สยาม ติยานนท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970


เรียบเรียง  ประน้อม บุญร่วม 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com