หุ้นเพิ่มทุนของ TKS เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

www.irplus.in.th Investor Relations Info : TKS


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) ทุนเดิม (บาท) : 462,226,467.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 462,226,467 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 46,221,972 ทุนใหม่ (บาท) : 508,448,439.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 508,448,439 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000 จัดสรรรเพื่อ : การจ่ายหุ้นปันผล อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) : 10 : 1 วันที่เริ่มซื้อขาย : 12 พ.ค. 2565 ______________________________________________________________________


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   11/05/22   เวลา   8:33:38