www.irplus.in.th Investor Relations Info : XO
XO มั่นใจปีนี้กำไรโต 20-25% แย้มผลิตซอสจากกัญชง ส่วนปี63 กำไร 318 ลบ. 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.พ. 64 14:05 น.

  XO วางเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% และกำไรโต 20-25% ทำนิวไฮต่อเนื่องรับแผนการขยายตลาดและออกสินค้าใหม่ ที่มีมาร์จิ้นสูง แย้มพัฒนาซอสจากกัญชงได้แล้ว รอกฎหมายชัดเจน หวังผลันดันมาร์จิ้นสูงขึ้น ส่วนปี 63 ทำกำไร 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161% รับอานิงส์โควิด ทำคนอยู่บ้านและหันมา ทําอาหารทานเองมากขึ้น ดันยอดขายพุ่ง พร้อมปันผลอีก 0.608 บาทต่อหุ้น

  นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO เปิดเผยว่า ในปี 64 ตั้งเป้ารายได้ เติบโต 10-15% และกำไรเติบโต 20-25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากปี 63 รับแผนการขยายตลาด และการนำเสนอสินค้าใหม่ในกลุ่มซอส ซึ่งมีมาร์จิ้นสูง

  โดยแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 1/64 มีทิศทางในเชิงบวกต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เข้ามาตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว นอกจากนี้ แผนลงทุนจ่ายค่าแรกเข้า (Listing fee) บุกตลาดในยุโรปและจีนเพิ่มเติม ยังเป็นไปตามแผน กำ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาตลาดและพัฒนาสูตรนำกัญชงมาผลิตซอสปรุงรส จับกระแสตลาดโลก ปัจจุบันสูตรผสมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ แต่อยู่ระหว่างรอข้อกฎหมายชัดเจน จึงคาดว่าซอสกัญชงจะเข้ามาผลักดันมาร์จิ้นของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นได้ และเป็นโอกาสขยายตลาดไปทั่วโลก

  สำหรับภาพรวมธุรกิจใน 63 ประสบความสำเร็จอย่างมาก ผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท แม้ในสถานการณ์โควิด-19 แต่บริษัทฯ ได้อานิสงส์ในเชิงบวก สินค้ากลุ่มซอสซึ่งเป็นกลุ่มหลักได้รับการตอบรับ มีสัดส่วนยอดขายถึง 82% ร โดยมีรายได้จากการขาย 1,267.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 276.94 ล้านบาท คิดเป็น 27.95% ผู้บริโภคหันมา ทําอาหารทานเองที่บ้านมากขึ้น ทำให้ความต้องการซอสปรุงรสในการประกอบอาหารจึงมีการขยายตัว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนร้านค้าปลีกซึ่งจัดจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 60%

  ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิ 318.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.07% จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและอัตรากําไรขั้นต้น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2563 เท่ากับ 40.59% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเท่ากับ 35.47% มาจากการเพิ่มขึ้นของคําสั่งซื้อจากลูกค้า ทําให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายสินค้าที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูง

  ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 9.94% เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 24.35% สาเหตุหลักเนื่องจากการยกเลิกการจัดประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ของโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตที่ต่ำกว่ากําลังการผลิตปกติเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสายการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม และค่าตัดจําหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ไม่ขอคืน

  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 63 ส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มี.ค.64 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พ.ค.64 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.168 บาท คงเหลือจ่ายปันผลอีก 0.608 บาทต่อหุ้น

ลักษณะธุรกิจของ XO
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ และซอสต่างๆ 2.ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาหาร เช่น กะทิและเครื่องแกงต่าง ๆ 3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ เช่น น้ำมะพร้าวและน้ำว่านหางจระเข้ 4. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวแกงเขียวหวานและก๋วยเตี๋ยวผัดไทย และ 5. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น สินค้าในน้ำมันและน้ำเกลือ, ผักและผลไม้กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์จากข้าว, ของแห้งและของดองต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING GOOSE, และ COCO LOTO เป็นต้น

 


เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน