แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 รุ่น GCAP21DA

www.irplus.in.th Investor Relations Info : GCAP


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   03/12/21   เวลา   19:26:36