บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : RSP แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 1.73 บาท

www.irplus.in.th Investor Relations Info : RSP
 

 

 


ไม่มีความสนุกสนานในการช้อปปิ้ง
  ยอดขาย RSP ฟื้นตัวในเดือน ก.ค. - ส.ค. เป็น -10% ถึง -15% yoy เทียบกับ -53% yoy ใน 2Q20 เร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้
  แม้จะมีสัญญาณการฟื้นตัวของยอดขาย แต่เรายังเห็นความเสี่ยงในความต้องการสินค้าแฟชั่นเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ
  คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมาย 1.73 บาท เราเชื่อว่าจุดต่ำสุดได้ผ่านมาแล้ว

 


Retail│Thailand│
Phornvilai Santusatharom +66(2) 761 9230 – phornvilai.sa@cgs-cimb.com (ผู้ติดต่อเบื้องต้น)
Line ID : @CGS-CIMB TH      Youtube : CGS-CIMB TH


เรียบเรียง  นายศักดิ์ชาย งอกงาม 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com