www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
EA คาด 3-5 ปี ใช้เงิน 2-3 แสนลบ. ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-โรงงานแบตเตอรี่ฯ 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 ส.ค. 63 12:24 น.

  EA คาดใช้เงินลงทุน 2-3 แสนล้านบาทภายใน 3-5 ปี ลุยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-โรงงานแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน พร้อมศึกษาแนวทางระดมทุนทั้งการเพิ่มทุน ออกหุ้นกู้ และหาพันธมิตรร่วมลงทุน

  นาย สมโภชน์ อาหุนัย ประธานคณะกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทคาดจะใช้เงินลงทุนโครงการโรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดกำลังการผลิต 50 กิกะวัตต์ชั่วโมง และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในรูปแบบเขื่อน มูลค่ารวม 3 แสนล้านบาท

  การลงทุนแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ คาดใช้เงิน 2-2.5 แสนล้านบาท โรงงานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ใช้เงินลงทุน 1 แสนล้านบาท โดยบริษัทเปิดโอกาสหาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมลงทุนทั้งสองโครงการ

  สำหรับโครงการลงทุนต่างๆในปัจจุบัน บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะใช้ลงทุน แต่ในอนาคตหากต้องมีการขยายโครงการลงทุน อาจระดมเงินโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การเพิ่มทุน ออกหุ้นกู้ หรือการหาพันธมิตรร่วมลงทุน

  บริษัทคาดในปี 64 รายได้จะเติบโต 30% ได้แรงหนุนจากธุรกิจโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้า รวมธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และธุรกิจผลิตสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) จากเดิมที่รับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจไบโอดีเซล

  และวันนี้ EA และ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ATT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือเซ็นร่วมกับจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาโครงการที่จะนำไปสู่การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับต่อยอดการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของกลุ่ม EA อย่างครบวงจร

  โดย ATT จะสนับสนุนบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรในโครงการจัดทำเครื่องต้นแบบระบบคายประจุไฟฟ้าและเครื่องแยกชิ้นส่วนเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน และการศึกษากระบวนการนำโลหะมีค่าจากแบตเตอรี่กลับมาใช้งานใหม่ สำหรับเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาโรงงานนำร่องรีไซเคิลแบตเตอรี่ครบวงจร ซึ่ง ATT จะนำผลการศึกษาจากโครงการไปประยุกต์ใช้ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากจบการดำเนินงานโครงการ

  ทั้งนี้ ATT เป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนาดกำลังการผลิต 50 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานสำหรับระยะที่ 1 กำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง คาดว่าจะสามารถเริ่มทดลองการผลิตได้ภายในปี 63 จากนั้นจะทยอยเริ่มทำการผลิตจริง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ EA
EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม 1.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และสารเปลี่ยนสถานะ (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 3.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) (3.1) ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (3.2) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (3.3) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (3.4) ธุรกิจอื่น

 


รายงาน   โดย สันติภาพ  เกตุสร้อย 
เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com