www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
EA เปิดตัว `MINE Smart Ferry`จดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -31 ก.ค. 63 17:12 น.

  EA เปิดตัว MINE Smart Ferry ได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% และเตรียมผลิตรถบัสไฟฟ้าต้นปี 64 เพื่อเตรียมให้บริการเร็วๆนี้

  นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า คณะกรรมาธิการการพลังงาน และคณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบ ผลิต และการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่ม EA ประกอบด้วย โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เรือพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

  โดยเป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุด ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% และได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าเป็นลำแรกของประเทศเรียบร้อยแล้ว และเตรียมการที่จะผลิตรถบัสไฟฟ้าในต้นปี 64 เพื่อนำออกให้บริการแก่ประชาชนในเร็วๆ นี้ หลังจากได้นำมาทดลองตั้งแต่ปลายปี 62

  จุดเด่นของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า คือการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charger ของ EA Anywhere ให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ภายในเวลาเพียง 15-20 นาที รองรับการใช้งานได้ตรงจุด ประหยัดค่าพลังงาน ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มีความคล่องตัวในการขยายจุดติดตั้งทั่วประเทศ

  นอกจากนี้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของ EA จะสร้างและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยมีเทคโนโลยีหลักคือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สามารถผลิตได้เองในกลุ่มและอยู่ระหว่างสร้างโรงงานแห่งใหม่ในไทย

  สำหรับความคืบหน้า โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รุ่น MINE ของบริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันอาคารโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบการผลิต ซึ่งตามแผนจะเริ่มผลิตจริงในไตรมาสที่ 4/63 เพื่อเริ่มส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า MINE SPA1 ให้กับลูกค้าที่ได้สั่งจองไว้ โดยมี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนา จำกัด กลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) เป็นลูกค้ารายใหญ่ จองสิทธิซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ไว้

ลักษณะธุรกิจของ EA
EA และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม 1.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และสารเปลี่ยนสถานะ (ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 2.) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) 3.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ (ผ่านกลุ่มบริษัทย่อย) (3.1) ธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ (3.2) ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า), ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (3.3) ธุรกิจวิจัย และพัฒนา (3.4) ธุรกิจอื่น

 


เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน