www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
EA ร่วมกับกลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องฟอกอากาศให้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 มิ.ย. 63 10:52 น.

 

   นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ และลม น้ำมันไบโอดีเซล โดยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” ได้มอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรค เครื่องโอโซน และหน้ากากความดันบวก ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นผู้รับมอบ

   ทั้งนี้ คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ที่ออกมาใช้เป็น eHealth Passport และยังสามารถใช้ร่วมกับไทยชนะได้ เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดรอบใหม่ได้ ผู้ที่สนใจติดตามโครงการ หรือเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.chuaygun.com และ Facebook กลุ่มช่วยกัน


เรียบเรียง โดย ชุติมา มุสิกะเจริญ  
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com