บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : RSP แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 1.73 บาท

www.irplus.in.th Investor Relations Info : RSP
 

 

ความท้าทายรออยู่
  เราคาดว่า RSP จะขาดทุนใน 2Q20 เพราะยอดขายออนไลน์ไม่สามารถชดเชยยอดขายที่หายไปจากการปิดร้านตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19
  จำนวนลูกค้าที่มาที่ร้านฟื้นตัวเป็น 50-60% ของปกติในเดือนมิ.ย. แต่เราคาดว่าสงครามราคาในอุตสาหกรรมจะยังกดดันมาร์จินของ RSP
  เราจึงปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นของ RSP ในปี FY20-22 ขณะที่แนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 1.73 บาท


Retail│Thailand│
Phornvilai Santusatharom +66(2) 761 9230 – phornvilai.sa@cgs-cimb.com (ผู้ติดต่อเบื้องต้น)
Line ID : @CGS-CIMB TH      Youtube : CGS-CIMB TH


เรียบเรียง  นายศักดิ์ชาย งอกงาม 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com