www.irplus.in.th Investor Relations Info : CSS
CSS อวดกำไร Q1/63 แตะ 37 ลบ.โต 101% เดินหน้าประมูลงานรัฐปั๊มรายได้โต 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 พ.ค. 63 11:31 น.

  CSS อวดกำไรไตรมาส1/63 แตะ 37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 101% รับรายได้จากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐทุกโครงการ หวังปั๊มผลงานเติบโตต่อเนื่อง

  นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS เปิดเผยถึง ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2563 (สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่า มีกำไรสุทธิเท่ากับ 37 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 18.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 101% ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 1,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 198 ล้านบาท คิดเป็น 23%

  ทั้งนี้เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท คิดเป็น 21% รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาจาก การขายสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดพิเศษ รายได้จากงานบริการติดตั้งเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 5% และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบี้ยรับจากการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน

  พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ห้องวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮอล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานปีนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยงานบริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม และธุรกิจเทรดดิ้ง บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

 

ลักษณะธุรกิจของ CSS
ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ

เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com อนุมัติ    โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร