www.irplus.in.th Investor Relations Info : EA
EA ผนึก MEA และ CU ลงนาม นำร่องระบบซื้อขายไฟแบบ Peer to Peer 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ธ.ค. 62 11:00 น.


  นายสมโภชน์ อาหุนัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) , ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (กลาง) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) และ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ (ขวา) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาส พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ด้านพลังงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer และอาคารอัจฉริยะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบการซื้อขายไฟฟ้าที่ EA ได้พัฒนาไว้ร่วมกับพันธมิตร ชื่อ Blockfint มาทำทดสอบการซื้อขายและใช้งานจริงบนพื้นที่ของ CU เป็นโครงการนำร่อง ภายใต้การสนับสนุนและวางแผนร่วมกันกับ MEA เพื่อนำผลการศึกษาและการพัฒนาระบบซื้อขายพลังงานไปขยายผลในการร่วมกันพัฒนากรุงเทพฯและปริมณฑลให้เป็นเมืองมหานครอัจฉริยะด้านพลังงานต่อไป พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ


เรียบเรียง โดย ชุติมา มุสิกะเจริญ  
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com