www.irplus.in.th Investor Relations Info : JMART
บล.ทรีนีตี้ : JMART แนะนำ `ถือ` ราคาเป้าหมายใหม่ 14.40 บาท 

 

สำรองหนี้จาก J Fintech และ SINGER กดดันผลการดำเนินงาน

  • JMART ประกาศผลขาดทุน 1Q61 ที่ 187 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q60 ที่มีกำไร 115 ล้านบาท และ 4Q60 ที่มีกำไร 97 ล้านบาท
  • ปัจจัยกดดันหลักมาจากค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ของ J Fintech และ SINGER ที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
  • ช่วงที่เหลือของปีอาจเห็นผลประกอบการฟื้นตัว แต่ผลกระทบจากไตรมาสแรกที่ค่อนข้างแรง ทำให้เราปรับลดประมาณการกำไรปี 61 ลงเหลือ 309 ล้านบาท และอาจปรับประมาณการเพิ่มเติมได้หากได้แนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น
  • ให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 14.40 บาท แม้ราคาหุ้นจะอ่อนตัวลงมาก แต่ยังแนะนำเพียง "ถือ" เพื่อรอดูแนวโน้มของการฟื้นตัว

1Q61 ขาดทุนจากสำรองหนี้ J Fintech และส่วนแบ่งขาดทุนจาก SINGER
          JMART ประกาศขาดทุนใน 1Q61 ที่ 187 ล้านบาท ลดลงจาก 1Q60 ที่มีกำไร 115 ล้านบาท และ 4Q60 ที่มีกำไร 97 ล้านบาท โดยมีปัจจัยลบจาก
          1. รายได้จากการขายของ J Mobile ลดลงแรงถึง 17%QoQ และทรงตัว YoY โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ในไตรมาสก่อนมีปัจจัยหนุนช่วง High Season ของธุรกิจ และโครงการช็อปช่วยชาติ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจมือถืออ่อนตัวลง
          2. รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่นเติบโตได้ดีถึง 10%QoQ และ 50%YoY โดยธุรกิจของ JMT ยังสามารถเติบโตได้โดดเด่นจากฐานสินเชื่อที่รับซื้อที่เพิ่มขึ้น
          3. ธุรกิจของ J Fintech ขาดทุนมากขึ้น โดยมีส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 228.8 ล้านบาท จากส่วนแบ่งขาดทุน 13.4 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสนี้มีค่าใช้จ่ายสำรองหนี้จากการตัดจำหน่ายหนี้สูญเพิ่มขึ้นมาก
          4. ธุรกิจของ SINGER มีส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 47 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีส่วนแบ่งขาดทุน 5.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน

ปรับประมาณการกำไรปี 61 ลงอีก
          เราคาดว่าผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีจะฟื้นตัวได้ หากสำรองหนี้จากทั้ง J Fintech และ SINGER น้อยลง อย่างไรก็ตามผลกระทบจากสำรองหนี้ของในไตรมาสแรกค่อนข้างมาก บวกกับธุรกิจของ J Mobile ในไตรมาสแรกที่ยอดขายยังทรงตัวและอัตรากำไรขั้นต้นลดลง อาจไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดไว้ก่อนหน้า ทำให้เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2561 ลงเหลือ 309 ล้านบาท (-37%YoY) หรือลดลง 39% จากประมาณการก่อนหน้า ทั้งนี้การปรับประมาณการดังกล่าวเป็นการสะท้อนภาพของ 1Q61 เป็นหลัก หากได้แนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นจากผู้บริหาร เราอาจมีการปรับประมาณการเพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่ง

ราคาเป้าหมายใหม่ 14.40 บาท
          จากประมาณการใหม่ ทำให้เราปรับลดราคาหุ้นอิงวิธี SOTP ของ JMART เหลือ 14.40 บาท แม้ว่าราคาหุ้นจะอ่อนตัวลงมาทำให้มี Upside แต่เราอาจมีการปรับประมาณการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี จึงแนะนำเพียง "ถือ" เพื่อรอดูแนวโน้มที่ชัดเจน
          ความเสี่ยง : คุณภาพหนี้จากการปล่อยสินเชื่อของ J Fintech

         
นักวิเคราะห์ :  ธนภัทร ฉัตรเสถียร
          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 049194
          tanapat@trinitythai.com


เรียบเรียง โดย ประน้อม บุญร่วม  
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com