www.irplus.in.th Investor Relations Info : BWG
BWG ได้รับเลือกจากกรมโรงงานฯ ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ระบบ AUTO e-License มั่นใจดึงลูกค้าเข้ามือเพียบ 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ส.ค. 60 12:13 น.

  กรมโรงงานอุตสาหกรรมเลือก บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เป็นผู้ให้บริการกำจัดกากปลายทางในระบบ AUTO e-License ขออนุญาตนำกากที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพียง 3 นาทีด้วยระบบสมองกลทำงานแทนเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานฯ เหตุเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ให้บริการครบวงจร มีมาตรฐานสากลรับรอง และปฎิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง มั่นใจดึงลูกค้าใหม่และกากอุตสาหกรรมเข้ามือเพียบ ระบุพร้อมรับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นได้อย่างคล่องตัว

  นางทัศนีย์ ทองดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัวนำระบบ AUTO e-License การขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกโรงงานเพียง 3 นาทีด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ สมองกลที่ทำงานแทนเจ้าหน้าที่ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เลือกบริษัท ให้เป็นผู้รับกำจัดปลายทางรายแรกในระบบ AUTO e-License เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการชั้นดี ที่กรมโรงงานฯ มีข้อมูลในระบบครบถ้วนตลอดระยะเวลา 20 ปีของการให้บริการในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย มีมาตรฐานสากลรับรอง และปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง

  “การนำระบบ AUTO e-License มาใช้ทำให้การขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน ซึ่งสามารถลดเวลาทำงานจาก 30 วันเหลือเพียง 3 นาทีในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่สามารถช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ลง ทั้งยังจะช่วยให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ค้างอยู่ในระบบถูกนำไปกำจัดอย่างรวดเร็ว ถูกวิธีและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากผู้รับกำจัดปลายทางเป็นผู้ประกอบการชั้นดี ที่สามารถตรวจสอบการประกอบกิจการได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการให้กากอุตสาหกรรม 90% เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้อง ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมภายในเวลา 5 ปี” นางทัศนีย์ กล่าว

  นอกจากนั้น กรมโรงงานฯ ยังกำหนดให้โรงงานลูกค้าของบริษัท เป็นโรงงานนำร่องกลุ่มแรกที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายฉบับนี้ เนื่องจากกรมโรงงานฯ มีฐานข้อมูลและรายละเอียดประเภทกากอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีอยู่แล้วอย่างครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจาก ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการให้บริการ บริษัทได้ส่งรายงานข้อมูลในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีไปยังกรมโรงงานฯ ทุกครั้ง และข้อมูลทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่มีข้อมูลพร้อมที่สุดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการนำร่องในระบบ AUTO e-License ในครั้งนี้ ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการเติบโตของของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถรองรับกับระบบ AUTO e-License ของกรมโรงงานได้เป็นอย่างดี

  การได้รับคัดเลือกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมในระบบ AUTO e-License เป็นผลดีต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เพราะจะทำให้มีปริมาณกากอุตสาหกรรมไหลเข้าสู่บริษัทฯเพิ่มมากขึ้นในฐานะผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย และมีความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งธุรกิจฝังกลบที่สามารถรองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมได้อีกเป็นจำนวนมาก การบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ การเผาทำลายโดยเตาเผาความร้อนสูงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ การนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทน

  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ประกอบการชั้นดีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งเป็นผู้ประพฤติตนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ดี มีประสบการณ์ในการกำจัดกากอุตสาหกรรม มีทักษะและความรับผิดชอบสูง ได้รับรางวัลเหรียญทองในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีมาตรฐานสากลรองรับทั้ง ไอเอสโอ และกรีนอินดัสทรี้ นอกจากนั้นได้เคยมีส่วนร่วมในการดำเดินโครงการหรือให้ความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง จึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนำร่องพลิกโฉมกระบวนการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานในครั้งนี้

ลักษณะธุรกิจของ BWG
ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

เรียบเรียง โดย จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน