กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ปรับแผนธุรกิจครอบครัวปี 65 สร้างความคล่องตัวในยุคโลกหมุนเร็ว โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

ปรับแผนธุรกิจครอบครัวปี 65 สร้างความคล่องตัวในยุคโลกหมุนเร็ว

โดย นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว และหุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย
บริษัท PwC ประเทศไทย

    เริ่มต้นปี 2565 ถือว่า ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับธุรกิจครอบครัว หลังไทยเข้าสู่การระบาดระลอกใหม่จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อก่อโรคโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเพิ่มสูงเกิน 7,000 ราย จาก 2,000-3,000 รายในช่วงเดือน ธ.ค. 2564 ในขณะเดียวกัน ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศที่พุ่งสูงยังบั่นทอนกำลังซื้อของภาคประชาชน ทำให้ผู้บริหารจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจกันใหม่เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุนแรงทุกเสี้ยววินาที

 

    บทความ ‘How Canada’s private companies can turn optimism into a plan for the future’ โดย PwC ประเทศแคนาดา ระบุว่า “ความคล่องตัว” (Agility) จะทำให้บริษัทเอกชนและธุรกิจครอบครัวไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้บริหารควรต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการวางแผนธุรกิจด้วยคือ การสร้างความไว้วางใจ และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน (Building trust and delivering sustained outcome) เพราะจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว 

    บทความดังกล่าว ได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผนวกปัจจัยทั้งสองด้านนี้ เข้ากับแผนธุรกิจที่เจ้าของกิจการครอบครัวสามารถนำมาปรับใช้ได้ ดังต่อไปนี้

 

1. นำธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มั่นคงและปลอดภัย

    ธุรกิจครอบครัวต้องรีบเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ากับยุคดิจิทัล พร้อมกำหนดนโยบายเพื่อปกป้องธุรกิจจากการจารกรรมข้อมูล ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมไปถึงมีมาตรการป้องกันภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ใหม่ ๆ เช่น มัลแวร์ และ ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่อื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น ผู้นำและคณะผู้บริหารของธุรกิจครอบครัวจะต้องลงทุนในระบบการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ และทดสอบระบบป้องกันความปลอดภัยเพื่อสร้างความไว้วางใจในขณะที่ดำเนินการเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล

 

2. ผนวก ESG เข้ากับแผนธุรกิจและสื่อสารต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส

    นอกจากนี้ ธุรกิจครอบครัวจะต้องส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับชุนชนและสังคมส่วนรวม ผ่านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) และตอบโจทย์เสียงเรียกร้องของผู้บริโภคในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืน นอกจากนี้ เราจะเห็นกระแสของนักลงทุนต่างชาติที่แสดงความสนใจบริษัทที่มีประวัติของการดำเนินการด้าน ESG เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนอีกด้วย ดังนั้น ธุรกิจครอบครัวควรต้องศึกษาและวางแผนกลยุทธ์ด้าน ESG อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องเชื่อมโยงหลักการ ESG เข้ากับแผนธุรกิจ 

    นอกจากนี้ แม้ว่าธุรกิจครอบครัวที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะมีความจำเป็นในการรายงานการดำเนินงานด้าน ESG น้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนทั่ว ๆ ไป แต่ผมมองว่า การที่ธุรกิจครอบครัวมีการสื่อสารถึงเป้าหมายและแผนการดำเนินการด้าน ESG ต่อสาธารณชน (รวมทั้งต้องปฏิบัติได้จริง) ที่ชัดเจน ย่อมจะเป็นประโยชน์และสร้างโอกาสในการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น

 

3. พัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร
    
    การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจครอบครัว บทความนึ้ระบุว่า การลงทุนในการยกระดับทักษะที่จำเป็น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถของตัวเอง จะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวสามารถดึงดูดคนใหม่และรักษาบุคลากรที่มีทักษะสูงไว้กับองค์กรได้ และยังทำให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับองค์กร

 

    เราทราบดีว่า ธุรกิจครอบครัว ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาช้านาน นั่นแปลว่า หากธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความยืดหยุ่น ก็จะช่วยให้โอกาสในการฟื้นตัวของธุรกิจและเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก อย่างไรก็ดี ในระยะถัดไป เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป ผู้นำธุรกิจครอบครัวยังคงจะต้องเผชิญกับบริบทใหม่ในมิติอื่น ๆ ของโลก ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับ เทคโนโลยี และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป ดังนั้น นอกเหนือจากความคล่องตัวแล้ว ความพร้อมจัดการกับความท้าทาย และการรู้จักลำดับความสำคัญของปัญหา จะเป็นอีกสองปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าของธุรกิจครอบครัวทุกราย ซึ่งผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากมุมมองที่นำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้นะครับบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh